Zakładanie ogrodu - poradnik

Ogród zimowy – przepisy

ogród zimowyBudowle, do których zaliczane są także ogrody zimowe oraz przydomowe oranżerie mogą być wznoszone bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Warunkiem jest jednak ich powierzchnia oraz ilość w granicach jednej parceli. Bez pozwolenia na budowę można konstruować ogrody zimowe o powierzchni do 25 m2. Warunkiem dodatkowym jest wymóg, że takich ogrodów nie może być więcej, aniżeli dwa na każde 500 m2 działki. Nie ma całkowitej jasności w kwestii, czy ogród zimowy jest obiektem budowlanym na stałe powiązanym z gruntem oraz, czy skonstruowany jako wolnostojący także staje się „przydomowym”. Jednak zwykle, kiedy chodzi o ogrody do 25 m2 – urzędnicy raczej nie robią w tych kwestiach żadnych problemów. Do ich wybudowania wystarczy jedynie samo zgłoszenie do Starostwa Powiatowego.

Jakie materiały nadają się na nawierzchnię podjazdu?

podjazd do garażuInwestorzy, którzy planują budowę przydomowego podjazdu, podczas wyboru materiału na jego nawierzchnię kierują się przede wszystkim estetyką. Należy przyznać, że końcowy efekt wizualny jest bardzo ważny. Oprócz niego jednak istotne są również inne parametry materiału, mającego stanowić nawierzchnię podjazdu. Nawierzchnia powinna być jednocześnie trwała i długowieczna. Materiał powinien cechować się niską nasiąkliwością oraz dużą odpornością na nacisk, działanie benzyny, kwasów, olejów, smarów oraz soli. Takie właściwości ma beton, asfalt, kostka brukowa, klinkier, czy kamień naturalny, np. granit.

Jaki podkład pod podjazd betonowy?

podjazd do garażuPodjazd betonowy jest trwały i solidny. Jednak jego wykonanie wymaga przeprowadzenia określonych robót ziemnych. Po wytyczeniu linii przebiegu podjazdu należy zrobić wykop o głębokości około 25 cm i usunąć z niego ziemię. Na dnie wykopu umieszcza się żwir lub tłuczeń, który trzeba zagęścić rzadką mieszanką betonową. Po ściągnięciu pierwszej warstwy podkładu wylewa się tzw. beton chudziak i dopiero na tak przygotowane podłoże stosuje beton o wyższych parametrach. Podczas prac trzeba pamiętać o wykonaniu odpływu dla wód opadowych, a w przypadku podjazdów ze spadkiem – o zachowaniu możliwie jak najmniejszego spadku oraz wyrównaniu powstających w tej sytuacji wypukłości terenu w obrębie podjazdu.

Zobacz także