ukryj

Katalog preparatów ochrony roślin

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Miedzian 50 WP

Producent:
Z. Ch. "Organika-Azot" Jaworzno S.A.
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
miedź (w postaci tlenochlorku miedziowego)
Grupa chemiczna:
miedziowe
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i leśnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.
Działanie na agrofaga:
kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
zapobiegawczo
Karencja:
modrzew – NIE DOTYCZY ziemniaki burak cukrowy, chmiel, jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, pomidory (w gruncie i pod osłonami), ogórki (w gruncie), fasola - 7 DNI.
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
faza nabrzmiewania pąkówfaza pękania pąkówfaza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
miedź (w postaci tlenochlorku miedziowego)- -50 %
Grupa chemiczna:
miedziowe
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Środek bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 3,70 kg/ha
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-62/2008 z dnia 04.08.2008r., zmienione decyzją MRiRW nr R- 132 /2009 z dnia 03 .08.2009r.
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszychzabiegów. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.jabłoń, gruszaparch jabłoni, parch gruszyZalecana dawka: 1,5 kg/ha.Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.Środek stosować zapobiegawczo do pierwszych zabiegów zaraza ogniowa.Stosować w dawkach:w okresie kwitnienia:- jabłoń: 1,5 kg/ha- grusza: 1,5 kg/haw okresie wzrostu owoców:- jabłoń: 0,75 kg/ha- grusza: 0,75 kg/ha.Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.wiśniabrunatna zgnilizna drzew pestkowychZalecana dawka: 3 kg/ha.Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.Środek stosować na początku kwitnienia i w pełni kwitnienia.wiśnia, czereśniarak bakteryjny drzew pestkowychZalecana dawka: 1,5-3 kg/ha.Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.Środek w dawce 3 kg/ha stosować okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych a w dawce 1,5 kg/ha w okresie kwitnienia i wzrostu owoców.brzoskwiniakędzierzawość liści brzoskwiniZalecane stężenia: 1% (1000 g środka w 100 litrach wody).Zalecane ilości wody: 700 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości drzew i ich koron.Środek stosować w okresie bezlistnym najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków lub jesienią.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
ogórek (w gruncie)bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatychZalecana dawka: 2,5-3 kg/ha.Zalecana ilość wody: 700 l/ha.Zabiegi wykonywać od fazy 1-2 liści. Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego lub bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka.Miedzian 50 WP przeciwko mączniakowi rzekomemu stosować w dawce 3 kg/ha. Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznychpomidor (w gruncie)bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniakaZalecana dawka: 2,5 – 3 kg/ha.Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach podwyższonego zagrożenia chorobami.Zalecana ilość wody 700 l/ha.Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.Miedzian 50 WP stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatościpomidor (pod osłonami)bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniakaZalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej:1500-2000 l/ha.W przypadku dużego zagrożenia chorobami zabiegi należy rozpocząć już od fazy produkcji rozsady i po posadzeniu w miejscu stałym. Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Miedzian 50 WP stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości fasolabakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśńZalecana dawka: 3 kg/ha.Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.Zabiegi wykonywać od fazy 1-2 liści. Środek stosować zapobiegawczo wykonując 2-3 zabiegi wodstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniakzaraza ziemniakaZalecana dawka: 2,5-3 kg/ha.Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.Środek stosować zapobiegawczo, po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym. Miedzian 50 WP stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym. Przy dużym nasileniu choroby środek należy stosować z dodatkiem nawozu dolistnego w dawce 1 l/ha.burak cukrowychwościkZalecana dawka: 5 kg/ha.Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.chmielmączniak rzekomyZalecane stężenie: 0,5% (500 g środka w 100 l wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej:- bezpośrednio po naprowadzeniu chmielu na przewodniki: 600-1000 l/ha- po osiągnięciu przez chmiel siatki: 1500-2000 l/ha- w czasie kwitnienia chmielu i zawiązywania szyszek: 2500-3000 l/ha.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
SZKÓŁI LEŚNEa) modrzewopadzina modrzewiaZalecane stężenie: 0,5-1% (500-1000 g środka w 100 l wody).Niższe stężenia środka stosować od maja do sierpnia. Zabiegi wykonywać co 2 tygodnie.Jesienią wykonać jeden zabieg stosując 1% zawiesinę wodną na bezlistne sadzonki i glebę z igliwiem. Środka nie stosować w deszczową i chłodną pogodę.Uwagi:- Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.- Wyższe dawki środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.- Stosować po wieczornym oblocie pszczół.- Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu):NIE DOTYCZYOKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 30 dni (w dawce powyżej 3,70kg/ha)SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJPrzed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odważona ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić woda do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.PRZECHOWYWANIEChronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż -5°C i nie wyższej niż 30°C.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIANie jeść i nie pić oraz nie oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.Nie wdychać rozpylonej cieczy roboczej Unikać zanieczyszczenia oczu.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzieżNosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.Pozostałą po zabiegu ciecz użytkową rozcieńczyć 10-krotnie wodą i rozproszyć na powierzchni poprzednio chronionej dopiero po obeschnięciu opryskiwanych części roślin. Ciśnienie robocze w aparaturze zabiegowej należy zmniejszyć do połowy. Wodę użytą do mycia aparatury rozproszyć na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.UWAGAZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONYROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.Pomoc medycznaW zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Zobacz także:

Najnowsze artykuły:

Geranium, czyli anginka: jak uprawiać ją w domu i na co pomaga

Geranium, czyli anginka: jak uprawiać ją w domu i na co pomaga

Popularna wśród babć anginka podobna jest do pelargonii. Pachnie jak cytryna, a do tego zwalcza wirusy i bakterie. Przeczytaj cały artykuł

Jak uprawiać w domu awokado z pestki

Jak uprawiać w domu awokado z pestki

Awokado znane jest zwłaszcza jako zdrowy i smaczny owoc. Tylko nieliczni wiedzą, że posadzone w doniczce – rośnie... Przeczytaj cały artykuł

Drewno do kominka i nie tylko – przygotowanie drewna na opał

Drewno do kominka i nie tylko – przygotowanie drewna na opał

Jesienne i zimowe wieczory spędzane przy kominku są niezwykle przyjemne. Jednak, żeby się nimi cieszyć, trzeba... Przeczytaj cały artykuł

Jak uprawiać i pielęgnować grudnik - roślinę, która kwitnie zimą

Jak uprawiać i pielęgnować grudnik - roślinę, która kwitnie zimą

Grudnik to bardzo dekoracyjna roślina doniczkowa, której wielką zaletą jest to, że kwitnie zimą. Uprawa i pielęgnacja... Przeczytaj cały artykuł

Jak dbać o chryzantemy doniczkowe

Jak dbać o chryzantemy doniczkowe

Ostatnie kwiaty sezonu, na pożegnanie lata! Chryzantemy ozdobią wejście do domu i parapet najchłodniejszego pokoju. Przeczytaj cały artykuł

Sprzęt ogrodniczy – przygotowanie do zimy

Sprzęt ogrodniczy – przygotowanie do zimy

Do nadchodzącej zimy musimy przygotować nie tylko nasz ogród, ale także wszystkie maszyny, które przez nadchodzące... Przeczytaj cały artykuł

E-łazienki

E-izolacje

E-mieszkanie

E-okna

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter