ukryj

Katalog preparatów ochrony roślin

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Miedzian 50 WP

Producent:
Z. Ch. "Organika-Azot" Jaworzno S.A.
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
miedź (w postaci tlenochlorku miedziowego)
Grupa chemiczna:
miedziowe
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i leśnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.
Działanie na agrofaga:
kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
zapobiegawczo
Karencja:
modrzew – NIE DOTYCZY ziemniaki burak cukrowy, chmiel, jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, pomidory (w gruncie i pod osłonami), ogórki (w gruncie), fasola - 7 DNI.
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
faza nabrzmiewania pąkówfaza pękania pąkówfaza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
miedź (w postaci tlenochlorku miedziowego)- -50 %
Grupa chemiczna:
miedziowe
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Środek bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 3,70 kg/ha
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-62/2008 z dnia 04.08.2008r., zmienione decyzją MRiRW nr R- 132 /2009 z dnia 03 .08.2009r.
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszychzabiegów. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.jabłoń, gruszaparch jabłoni, parch gruszyZalecana dawka: 1,5 kg/ha.Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.Środek stosować zapobiegawczo do pierwszych zabiegów zaraza ogniowa.Stosować w dawkach:w okresie kwitnienia:- jabłoń: 1,5 kg/ha- grusza: 1,5 kg/haw okresie wzrostu owoców:- jabłoń: 0,75 kg/ha- grusza: 0,75 kg/ha.Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.wiśniabrunatna zgnilizna drzew pestkowychZalecana dawka: 3 kg/ha.Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.Środek stosować na początku kwitnienia i w pełni kwitnienia.wiśnia, czereśniarak bakteryjny drzew pestkowychZalecana dawka: 1,5-3 kg/ha.Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.Środek w dawce 3 kg/ha stosować okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych a w dawce 1,5 kg/ha w okresie kwitnienia i wzrostu owoców.brzoskwiniakędzierzawość liści brzoskwiniZalecane stężenia: 1% (1000 g środka w 100 litrach wody).Zalecane ilości wody: 700 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości drzew i ich koron.Środek stosować w okresie bezlistnym najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków lub jesienią.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
ogórek (w gruncie)bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatychZalecana dawka: 2,5-3 kg/ha.Zalecana ilość wody: 700 l/ha.Zabiegi wykonywać od fazy 1-2 liści. Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego lub bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka.Miedzian 50 WP przeciwko mączniakowi rzekomemu stosować w dawce 3 kg/ha. Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznychpomidor (w gruncie)bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniakaZalecana dawka: 2,5 – 3 kg/ha.Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach podwyższonego zagrożenia chorobami.Zalecana ilość wody 700 l/ha.Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.Miedzian 50 WP stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatościpomidor (pod osłonami)bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniakaZalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej:1500-2000 l/ha.W przypadku dużego zagrożenia chorobami zabiegi należy rozpocząć już od fazy produkcji rozsady i po posadzeniu w miejscu stałym. Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Miedzian 50 WP stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości fasolabakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśńZalecana dawka: 3 kg/ha.Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.Zabiegi wykonywać od fazy 1-2 liści. Środek stosować zapobiegawczo wykonując 2-3 zabiegi wodstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniakzaraza ziemniakaZalecana dawka: 2,5-3 kg/ha.Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.Środek stosować zapobiegawczo, po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym. Miedzian 50 WP stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym. Przy dużym nasileniu choroby środek należy stosować z dodatkiem nawozu dolistnego w dawce 1 l/ha.burak cukrowychwościkZalecana dawka: 5 kg/ha.Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.chmielmączniak rzekomyZalecane stężenie: 0,5% (500 g środka w 100 l wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej:- bezpośrednio po naprowadzeniu chmielu na przewodniki: 600-1000 l/ha- po osiągnięciu przez chmiel siatki: 1500-2000 l/ha- w czasie kwitnienia chmielu i zawiązywania szyszek: 2500-3000 l/ha.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
SZKÓŁI LEŚNEa) modrzewopadzina modrzewiaZalecane stężenie: 0,5-1% (500-1000 g środka w 100 l wody).Niższe stężenia środka stosować od maja do sierpnia. Zabiegi wykonywać co 2 tygodnie.Jesienią wykonać jeden zabieg stosując 1% zawiesinę wodną na bezlistne sadzonki i glebę z igliwiem. Środka nie stosować w deszczową i chłodną pogodę.Uwagi:- Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.- Wyższe dawki środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.- Stosować po wieczornym oblocie pszczół.- Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu):NIE DOTYCZYOKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 30 dni (w dawce powyżej 3,70kg/ha)SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJPrzed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odważona ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić woda do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.PRZECHOWYWANIEChronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż -5°C i nie wyższej niż 30°C.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIANie jeść i nie pić oraz nie oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.Nie wdychać rozpylonej cieczy roboczej Unikać zanieczyszczenia oczu.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzieżNosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.Pozostałą po zabiegu ciecz użytkową rozcieńczyć 10-krotnie wodą i rozproszyć na powierzchni poprzednio chronionej dopiero po obeschnięciu opryskiwanych części roślin. Ciśnienie robocze w aparaturze zabiegowej należy zmniejszyć do połowy. Wodę użytą do mycia aparatury rozproszyć na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.UWAGAZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONYROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.Pomoc medycznaW zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Zobacz także:

Najnowsze artykuły:

JONIEC radzi – jak zbudować ogrodzenie

JONIEC radzi – jak zbudować ogrodzenie

Ogrodzenie domu wpływa zarówno na bezpieczeństwo, jak i estetykę, dlatego powinno być solidne i piękne. Radzimy jak... Przeczytaj cały artykuł

Magnolie - królowe wiosny

Magnolie - królowe wiosny

Królowe amerykańskiego południa z czasów wojny secesyjnej, jedne z pierwszych roślin kwiatowych rosnących na ziemi. Przeczytaj cały artykuł

Kwiaty balkonowe - wiosna

Kwiaty balkonowe - wiosna

Większość klasycznych kwiatów balkonowych to gatunki, które najlepiej wyglądają latem. Jednak na to, żeby uprawiać... Przeczytaj cały artykuł

Jak oświetlić oczko wodne?

Jak oświetlić oczko wodne?

Tajemnicze szuwary, efektowne kępy roślin, ryby polujące na roje owadów - oczko wodne jest dekoracją każdego ogrodu. Przeczytaj cały artykuł

Metalowe ogrodzenie - jak pomalować?

Metalowe ogrodzenie - jak pomalować?

Pogodna aura za oknami to dobra okazja, aby samodzielnie odnowić metalową bramę lub płot. Przeczytaj cały artykuł

Aeracja, wertykulacja, wałowanie

Aeracja, wertykulacja, wałowanie

Kosimy trawę, zasilamy ją, wygrabiamy i podlewamy, ale większość z nas zapomina o tym, że pielęgnacji wymagają również k Przeczytaj cały artykuł

E-dach

E-instalacje

 • Systemy odwodnień - wpusty

  Systemy odwodnień - wpusty

  Wpusty mogą być przeznaczone do zbierania wód opadowych, ich rolą może być też odprowadzenie wody z piwnic, kuchni...

E-ściany

E-mieszkanie

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter