ukryj

Katalog preparatów ochrony roślin

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Buracyl 80 WP

Producent:
Rokita-Agro S.A.
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
lenacyl
Grupa chemiczna:
związek z grupy uracyli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Krótki opis:
Buracyl 80 WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym, buraku ćwikłowym, truskawce, szpinaku.Środek pobierany jest przez korzenie chwastów, które wkrótce po wschodach zamierają.Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowy, rdest powojowy, starzeczwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny.Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wilczomlecze.Chwasty odporne np.: przytulia czepna, szarłat szorstki i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się.
Karencja:
burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, szpinak, truskawka – nie dotyczy
Substancja czynna:
lenacyl – 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopentapirymidyno-2,4-dion (związek z grupy uracyli) – 80%
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Niebezpieczny dla środowiska Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 863/2001 z dnia 23.07.2001 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-86/2002/p z dnia 16.12.2002 r. decyzją MRiRW nr R-139/2004o z dnia 25.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW nr R -46/2008 z dnia 11.04.2008 r.
Dawka (dla roślin sadowniczych):
TRUSKAWKA.Plantacje nowo założone opryskiwać w 10-12 dni po posadzeniu. Zalecana dawka: 0,5-1 kg/ha. Plantacje jednoroczne i starsze opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji. Zalecana dawka: 1,5-2 kg/ha. Opryskiwać nie później, niż 50 dni przed terminem zbioru pierwszych owoców. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
BURAK ĆWIKŁOWY.Opryskiwać do 3 dni po siewie buraków, ale przed ich skiełkowaniem. Zalecana dawka: 0,75-1,25 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGA! BURAKÓW ĆWIKŁOWYCH NIE PRZERYWAĆ NA BOTWINĘ.SZPINAK. Opryskiwać przed siewem niezależnie od terminu siewu szpinaku (wiosenny, letni, jesienny). Zalecana dawka: 0,75-1,25 kg/ha. Po zbiorze szpinaku wysiewanego wiosną można uprawiać tylko buraki, natomiast po zbiorze szpinaku z siewu jesiennego - buraki lub warzywa z rozsady. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin rolniczych):
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY.Środek można stosować przedwschodowo:1. przed wysiewem burakówZalecana dawka: 0,75 kg/ha.Po opryskaniu glebę wymieszać broną do głębokości 2-3 cm.2. do 3 dni po wysiewie buraków ale przed ich skiełkowaniemZalecana dawka: 1 kg/ha.Nasiona buraków wysiewać na jednakową głębokość 2-2,5 cm.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.NASTĘPSTWO ROŚLINJeżeli potraktowana środkiem plantacja z jakichkolwiek powodów (nierównomierne wschody, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki) musi być powtórnie obsiana, zaleca się wysiew buraka cukrowego lub pastewnego bez ponownego opryskiwania środkiem Buracyl 80 WP.Kukurydzę i ziemniak można uprawiać po wykonaniu głębokiej orki (ponad 20 cm).W roku zastosowania środka Buracyl 80 WP nie wysiewać zbóż ozimych.Jeżeli w okresie wegetacji wystąpiła susza, to przed siewem zbóż jarych wiosną następnego roku wykonać głęboką orkę przedzimową (ponad 20 cm).
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLINJeżeli potraktowana środkiem plantacja z jakichkolwiek powodów (nierównomierne wschody, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki) musi być powtórnie obsiana, zaleca się wysiew buraka cukrowego lub pastewnego bez ponownego opryskiwania środkiem Buracyl 80 WP. Kukurydzę i ziemniak można uprawiać po wykonaniu głębokiej orki (ponad 20 cm).W roku zastosowania środka Buracyl 80 WP nie wysiewać zbóż ozimych. Jeżeli w okresie wegetacji wystąpiła susza, to przed siewem zbóż jarych wiosną następnego roku wykonać głęboką orkę przedzimową (ponad 20 cm).OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczyOKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 14 DNIOKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, szpinak, truskawka – nie dotyczyPRZECIWWSKAZANIAŚrodka nie stosować na glebach lekkich o niskiej zawartości próchnicyPodczas stosowania środka nie dopuścić do:- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJPrzed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.Przy sporządzaniu cieczy użytkowej mieszaniny środków (jeśli instrukcja środka nie przewiduje inaczej) Buracyl 80 WP rozprowadzony w małej ilości wody dodawać do wcześniej przygotowanej cieczy użytkowej środka towarzyszącego.Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.Opryskiwać z włączonym mieszadłem.W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.PRZECHOWYWANIE- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.- Przechowywać z dala od źródeł ciepła.- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.- Chronić przed dziećmi.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.- Nosić odpowiednią odzież ochronną.- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.UWAGA!ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWEW przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Pomoc medycznaW zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Zobacz także:

Najnowsze artykuły:

Jak uprawiać w domu awokado z pestki

Jak uprawiać w domu awokado z pestki

Awokado znane jest zwłaszcza jako zdrowy i smaczny owoc. Tylko nieliczni wiedzą, że posadzone w doniczce – rośnie... Przeczytaj cały artykuł

Drewno do kominka i nie tylko – przygotowanie drewna na opał

Drewno do kominka i nie tylko – przygotowanie drewna na opał

Jesienne i zimowe wieczory spędzane przy kominku są niezwykle przyjemne. Jednak, żeby się nimi cieszyć, trzeba... Przeczytaj cały artykuł

Jak uprawiać i pielęgnować grudnik - roślinę, która kwitnie zimą

Jak uprawiać i pielęgnować grudnik - roślinę, która kwitnie zimą

Grudnik to bardzo dekoracyjna roślina doniczkowa, której wielką zaletą jest to, że kwitnie zimą. Uprawa i pielęgnacja... Przeczytaj cały artykuł

Jak dbać o chryzantemy doniczkowe

Jak dbać o chryzantemy doniczkowe

Ostatnie kwiaty sezonu, na pożegnanie lata! Chryzantemy ozdobią wejście do domu i parapet najchłodniejszego pokoju. Przeczytaj cały artykuł

Sprzęt ogrodniczy – przygotowanie do zimy

Sprzęt ogrodniczy – przygotowanie do zimy

Do nadchodzącej zimy musimy przygotować nie tylko nasz ogród, ale także wszystkie maszyny, które przez nadchodzące... Przeczytaj cały artykuł

Jak zbudować karmnik dla ptaków

Jak zbudować karmnik dla ptaków

Listopad to najwyższy czas, by zacząć myśleć o dokarmianiu ptaków. Radzimy jak zbudować drewniany karmnik. Przeczytaj cały artykuł

E-ściany

E-instalacje

E-mieszkanie

E-okna

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter