ukryj

Katalog preparatów ochrony roślin

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Avans Premium 360SL

Producent:
Syngenta Limited
Importer:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
glifosat w formie soli amonowej
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: 20°C
Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w roślinach sadowniczych i warzywach, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, terenach nie użytkowanych rolniczo oraz do likwidacji ugorów i odłogówAvans Premium 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 24 godzin, a następnie zamieranie roślin. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.Chwasty wrażliwe np:w dawce 2-3 l/ha np: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnica sina, włośnica zielona, żółtlica drobnokwiatowa, życice,w dawce 3-5 l/ha np: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,w dawce 5-8 l/ha np: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, trzcina pospolita, żywokost lekarski. Chwasty odporne: skrzyp polny.UWAGAŚrodek stosować:- po wzejściu chwastów, w okresie ich intensywnego wzrostu, gdy wytworzyły co najmniej 4 liście przed kwitnieniem- w temperaturze 10-20oC
Karencja:
nie dotyczy
Substancja czynna:
glifosat (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 360 g/l w formie soli amonowej
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
dla ludzi – szkodliwy Działa szkodliwie po połknięciu
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr 891/2001 z dnia 22.11.2001 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-104/2003p z dnia 25 07.2003 r.
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji roślin jagodowych.Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, gdy perz wytworzył co najmniej 3-4 liście w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków.-Zalecana dawka: 2-8 l/ha w 200-300 l wody.lub w mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SLAvans Premium 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.Uwagi:1. Wyższą dawkę środka Avans Premium 360 SL stosować w czasie chłodnej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).Avans Premium 360 SL stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.-Zalecana dawka: 3-8 l/ w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej.W celu zniszczenia chwastów, które są wrażliwe na środek w dawce powyżej 5 l/ha można zastosować mieszaninę z herbicydami Chwastox Extra 300 SL lub Aminopielik Standard 600 SL.Avans Premium 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.Avans Premium 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/haAvans Premium 360 SL można również stosować metodą dawek dzielonych dwukrotnie w dawce 2 l/ha w odstępie 2 tygodni.Uwagi:1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin. Jest to bardzo ważne w sadach młodych drzew, szczególnie pestkowych.- likwidacja ugorów i odłogów.Środek nadaje się do stosowania na ugorach i odłogach, dla przywracania tych obszarów do użytkowania rolniczego.Termin zabiegów:wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy zawiązywania pąków kwiatowych jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.Do zwalczania chwastów jednorocznych jarych i zimujących stosować Avans Premium 360 SL w dawce 3-4 l/ha.Do zwalczania chwastów wieloletnich np. babka wąskolistna, barszcz zwyczajny, bylica pospolita, dziurawiec zwyczajny, jaskier polny, kostrzewa owcza, nawłoć pospolita, perz zwyczajny, podbiał pospolity, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, wiechlina łąkowa, wierzbówka, wrotycz pospolity, żywokost lekarski i inne, ostrożeń polny, powój polny, mniszek pospolity, krwawnik pospolity i inne stosować Avans Premium 360 SL w dawce 3-5 l/ha.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej).- cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu).Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha w 200-300 l wody.Uwagi:1. Nie stosować środka na bardzo lekkich glebach piaszczystych.2. Nasiona marchwi i cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.- zwalczanie chwastów na polu przygotowanym do uprawy warzyw.-Zalecana dawka: 2-4 l/ha.Stosować po wzejściu chwastów przed siewem lub sadzeniem warzyw.
Dawka (dla roślin rolniczych):
UWAGAStosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.Pola uprawne.UWAGAZalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.A. Wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu i innych chwastów.W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm.Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu: chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.UwagaAby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.B. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu desykacji i zwalczenia perzu oraz innych chwastów, a także ułatwienia zbioru.ZbożaŚrodek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20- 30%, na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.Uwagi:1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem,2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.- rzepak ozimy, rzepak jary (zwalczanie perzu i innych chwastów oraz dosuszenie rzepaku przed zbiorem).Środek stosować, gdy rośliny rzepaku równomiernie dojrzewają bez kwitnących odrostów bocznych, a na plantacji występują przeważnie chwasty jednoliścienne, głównie perz właściwy, będące w fazie intensywnego wzrostu.Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy łuszczyny w większości żółkną, nasiona są już wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 żółto-seledynowe, natomiast nasiona w 70% są czerwono-brązowe lub brązowe.-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 litrach wody lub 4 l/ha w 200-300 litrach wody.UwagaW celu osiągnięcia właściwego zwalczania chwastów zbiór wykonać po upływie co najmniej 7 dni od zabiegu. Aby uzyskać efekt pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.Nie stosować na plantacjach nasiennych.C. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3- 4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody, 4-5 l/ha w 200-300 l wody.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
- leśnictwo.A. Przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne.w zależności od występujących chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych;-Zalecana dawka: 5-7 l/ha.Zabieg wykonać w czerwcu lub lipcu.B. Szkółki leśne i zadrzewieniowe, uprawy leśne na kwaterach z wielolatkami różnych gatunków.-Zalecana dawka: 3-5 l/ha w 200-300 l wody.Zabieg wykonać stosując osłony sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.C. Wielolatki sosny i świerka powyżej 3 lat.Środek stosować na całej powierzchni (bez osłon) dopiero po zakończeniu rocznego przyrostu sosny oraz świerka i wytworzeniu pąka szczytowego to jest na przełomie sierpnia i września.-Zalecana dawka: 3-5 l/ha.Podczas okresu wegetacyjnego środek można stosować we wszystkich gatunkach zapewniając całkowitą osłonę sadzonek.D. Zabezpieczanie pniaków drzew i krzewów liściastych przed wyrastaniem odrośli ukazujących się po ścięciu, oraz do niszczenia samych pniaków.Zabieg wykonać smarując powierzchnię pniaków cieczą użytkową środka o stężeniu 20% (2 l środka w 10 l wody) bezpośrednio lub do kilku godzin po ścięciu, najlepiej od jesieni do wiosny.Zabiegu nie wykonywać w okresie intensywnego wypływu soków.E. Niszczenie rosnących drzew.Stosować ciecz użytkową środka o stężeniu 50% (1:1) w zaciosy na drzewie od sierpnia do października.Efekty zabiegu w postaci obumarłych drzew, odrostów i zmurszałych pni widoczne są dopiero w roku następnym.UwagaZabiegi w leśnictwie powinny być wykonane podczas bezdeszczowej najlepiej słonecznej pogody, w temperaturze powietrza powyżej 10oC.- rowy melioracyjne, cieki i zbiorniki wodne nie będące źródłami ujęcia wody do picia (zwalczanie chwastów i zbędnej roślinności wodnej).Środek zwalcza rośliny porastające skarpy oraz brzegi, a także wyrastające ponad lustro wody lub pływające na powierzchni.W zależności od składu gatunkowego zaleca się zróżnicowanie dawki środka.-Zalecana dawka: 4-6 l/ha.Uwagi:1. Rośliny opryskiwać w czasie intensywnego rozwoju, od lata do wczesnej jesieni.2. Zabieg wykonywać dowolną naziemną aparaturą do opryskiwania (np. opryskiwaczem plecakowym z łodzi).3. Objawy działania środka na rośliny środowiska wodnego widoczne są po upływie 14-21 dni, a całkowite zamieranie roślin następuje po 30-40 dniach.4. W przypadku wody płynącej opryskiwać pod prąd aby uniknąć koncentracji środka.5. W dniu zabiegu nie pobierać wody do celów pitnych oraz deszczowania.6. Podczas zabiegu na skarpach unikać niepotrzebnego opryskiwania wody.7. Resztek środka oraz nie zużytej cieczy użytkowej nie wylewać do zbiorników lub cieków wodnych.- tereny nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe)Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków.-Zalecana dawka: 2-8 l/ha.W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste lub 200-300 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.UWAGAPodczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLINNa polu gdzie stosowano Avans Premium 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZYOKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZYPRZECIWWSKAZANIAŚrodka nie stosować:- przed wschodami chwastów,- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.- na rośliny mokre,- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).- w mieszaninach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi.- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowejNie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJPrzed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.W przypadku stosowania środka Avans Premium 360 SL z innym środkiem przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać drugi herbicyd i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć.W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.PRZECHOWYWANIEPrzechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Przechowywać z dala od źródeł ciepła.Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.ŚRODKI OSTROŻNOŚCIPrzechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.UWAGA!ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWEW przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).Pomoc medycznaW zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Zobacz także:

Najnowsze artykuły:

Geranium, czyli anginka: jak uprawiać ją w domu i na co pomaga

Geranium, czyli anginka: jak uprawiać ją w domu i na co pomaga

Popularna wśród babć anginka podobna jest do pelargonii. Pachnie jak cytryna, a do tego zwalcza wirusy i bakterie. Przeczytaj cały artykuł

Jak uprawiać w domu awokado z pestki

Jak uprawiać w domu awokado z pestki

Awokado znane jest zwłaszcza jako zdrowy i smaczny owoc. Tylko nieliczni wiedzą, że posadzone w doniczce – rośnie... Przeczytaj cały artykuł

Drewno do kominka i nie tylko – przygotowanie drewna na opał

Drewno do kominka i nie tylko – przygotowanie drewna na opał

Jesienne i zimowe wieczory spędzane przy kominku są niezwykle przyjemne. Jednak, żeby się nimi cieszyć, trzeba... Przeczytaj cały artykuł

Jak uprawiać i pielęgnować grudnik - roślinę, która kwitnie zimą

Jak uprawiać i pielęgnować grudnik - roślinę, która kwitnie zimą

Grudnik to bardzo dekoracyjna roślina doniczkowa, której wielką zaletą jest to, że kwitnie zimą. Uprawa i pielęgnacja... Przeczytaj cały artykuł

Jak dbać o chryzantemy doniczkowe

Jak dbać o chryzantemy doniczkowe

Ostatnie kwiaty sezonu, na pożegnanie lata! Chryzantemy ozdobią wejście do domu i parapet najchłodniejszego pokoju. Przeczytaj cały artykuł

Sprzęt ogrodniczy – przygotowanie do zimy

Sprzęt ogrodniczy – przygotowanie do zimy

Do nadchodzącej zimy musimy przygotować nie tylko nasz ogród, ale także wszystkie maszyny, które przez nadchodzące... Przeczytaj cały artykuł

E-łazienki

E-izolacje

E-mieszkanie

E-okna

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter