Katalog chorób roślin

Zwójka sosnóweczka

Objawy
Wierzchołki pędów zaginają się, a następnie zasychają. Często dochodzi do zniekształcenia korony drzewa. 
Atakowane rośliny
kilkuletnie sosny górskie kosodrzewiny.
Przyczyna
Zwójka sosnóweczka (Rhyacionia buoliana) jest to motyl z rodziny zwójkowate (Tortricidae). Gąsienice żerują od maja do czerwca, drążą korytarze w młodych pędach. Gąsienica wgryza się początkowo w nasadową część igły, a następnie w pączki okółkowe. W czerwcu następuje przepoczwarczenie i wylot motyl. Zimują gąsienice. 
Zwalczanie niechemiczne
Pędy z żerującymi gąsienicami należy jak najszybciej usunąć i zniszczyć. Do wyłapywania szkodnika można stosować pułapki feromonowe. 
Zwalczanie chemiczne
Do oprysku drzew należy zastosować preparaty o działaniu kontaktowym. 

Zobacz także