Katalog chorób roślin

Zwójka różóweczka

Opis:
Zwójka różóweczka (Croesia bergmanniana) jest to motyl z rodziny zwójkowate (Tortricide). Zwójka żeruje w oprzędzie, który luźno splata liście pędów wierzchołkowych. Wygryza dziury w zwiniętych liściach oraz pąkach kwiatowych. Gąsienice są zielonego lub żółtawozielonego kolory, od strony grzbietowej czerwonawe, z czarną, błyszczącą głową. Gąsienice dorastają do około 12 mm długości. Samice składają jaja na liściach, ogonkach liściowych, pędach. Kwiaty roślin zaatakowanych są słabo wykształcone, bądź wcale się nie wykształcają, a na łodygach brak jest ulistnienia.
Zwalczanie:
W przypadku pojawienia się szkodnika krzewy należy opryskać odpowiednim środkiem chemicznym np. Karate Zeon 050 CS . W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Rośliny podatne:
Róże (Rosa L.)

Zobacz także