Katalog chorób roślin

Żółta marmurkowatość liści

Opis:
Żółta marmurkowatość liści, jest przykładem choroby fizjologicznej. Choroby fizjologiczne to grupa chorób dotykająca rośliny w przypadku niedostatecznej zasobności nieożywionych czynników środowiska zewnętrznego, m.in. zawartość składników pokarmowych w glebie, struktura gleby, temperatura powietrza, ilość wody, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, pH gleby itd. Jeżeli występują różnice, pomiędzy zapotrzebowaniem rośliny a warunkami uprawy, wzrost i rozwój roślin może być zaburzony. Przy rozpoznawaniu choroby, należy trafnie określić czynnik chorobotwórczy, gdyż oprócz chorób fizjologicznych, przyczyną zmian mogą być np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty itd. Żółta marmurkowatość liści pojawia się najczęściej wtedy, gdy rozgrzaną, nasłonecznioną roślinę narazimy na nagłe ochłodzenie np. poprzez zraszanie zimną wodą. Na roślinie pojawiają się wówczas zmiany chorobowe, które z czasem mogą doprowadzić do jej uschnięcia.
Objawy:
Na liściach pojawiają się liczne jasne, nieregularne plamy. Plamy czasami mają kształt pierścieniowaty lub wężowaty barwy żółtozielonej, żółtobiałej, jak i brunatno marmurkowatej. Dłużej utrzymujące się objawy chorobowe prowadzą do powolnego zasychania rośliny.
Zapobieganie:
Roślinom należy zapewnić odpowiednie do ich wzrostu i rozwoju warunki uprawy. 
Rośliny podatne:
głównie niecierpek (Balsamina hortensis) i syningia (Synningia speciosa)

Zobacz także