Katalog chorób roślin

Zgnilizna twardzikowa

Objawy
Choroba objawia się na cebulach, bulwach i łodygach. W miejscu infekcji powstają wodniste plamy pokryte zbitą grzybnią białego koloru, w której widać czarne kuleczki - sklerocja. Porażone rośliny więdną i zamierają. Wewnątrz pędu znajduje się biała, zbita grzybnią z widocznymi czarnymi sklerocjami. 
Atakowane rośliny
warzywa (głównie fasola, ogórki, pomidory, słonecznik oraz warzywa korzeniowe), rośliny ozdobne (głównie dalie, tulipany, ostróżki i słonecznik ozdobny) i zioła
Przyczyna
Grzyb Sclerotinia sclerotiorum. Źródłem zakażenia są: grzybnia, zarodniki (workowe) i sklerocja. Rozwojowi choroby sprzyjają częste opady deszczu, zbyt gęsty siew, duże zagęszczenie roślin, uprawa na glebach ciężkich, przenawożonych azotem.
Zwalczanie niechemiczne
Nie pozostawiać resztek roślinnych w miejscu uprawy. Przechowywać tylko zdrowe warzywa, cebule i korzenie roślin, a pomieszczenia do ich przechowywania powinny być odkażone i posprzątane. 
Zwalczanie chemiczne
W okresie długotrwałych opadów rośliny opryskiwać co 7-10 preparatem Topsin M 500 SC.

Zobacz także