Katalog chorób roślin

Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia

Objawy
U podstawy pnia pojawiają się rozległe rany, które z czasem obejmują cały jego obwód. Uszkodzenia pnia doprowadzają do zamierania drzewa. Na korze Można zaobserwować brunatnofioletowe, zapadające się plamy. Kora ulega nekrozie, pęka i odpada. Choroba pojawia się także na owocach, powodując ich gnicie. Liście porażonych drzew żółkną, są drobne i przedwcześnie opadają.
Atakowane rośliny
Jabłonie, grusze, drzewa pestkowe.
Przyczyna
Organizm grzybopodobny Phytophthora cactorum. Zimuje grzybnia w glebie oraz w porażonych tkankach i resztkach roślinnych. Patogen najczęściej poraża drzewa rosnące na mokrych i ciężkich glebach. 
Ochrona niechemiczna
Drzewa należy szczepić na podkładkach odpornych. Mocno porażone drzewa należy usunąć i zniszczyć. 
Ochrona chemiczna
W czasie kwitnienia drzew ziarnkowych podstawę pnia i glebę wokół pnia należy opryskać preparatem chemicznym np. Aliette 80 WP. Po upływie miesiąca zabieg można powtórzyć. 

Zobacz także