Katalog chorób roślin

Zgnilizna korony truskawki

Objawy
Wzrost roślin zostaje zahamowany, a plonowanie ograniczone. Liście więdną, a rozłogi porażonych roślin szybko brązowieją i zasychają. Po przecięciu korony truskawki można zaobserwować plamy gnilne.
Atakowane rośliny
Truskawki 
Przyczyna
Organizm grzybopodobny Phytophthora cactorum. Patogen infekuje wyłącznie truskawki. Zimuje grzybnia w podłożu, a infekcji dokonują zarodniki rozprzestrzeniające się z wodą na kolejne rośliny. 
Zwalczanie niechemiczne
Sadzonki należy kupować tylko w sprawdzonych, pewnych szkółkach. Bardzo ważne jest regularne zmianowanie upraw oraz systematyczna kontrola zdrowotności roślin. Warto uprawiać odmiany odporne np. Dukat czy Senga Sengana.
Zwalczanie chemiczne
Praktycznie niemożliwe.

Zobacz także