Katalog chorób roślin

Zaraza ziemniaka

Objawy
Na liściach ziemniaka widoczne są żółtawe, wodniste, później brunatniejące plamy. Objawy te spotyka się przede wszystkim na dolnych, najniżej położonych liściach, gdzie panuje największa wilgotność. Na bulwach ziemniaka powstają wgłębne, sine, niekształtne plamy. Zaraza ziemniaka pojawia się także na łodygach powodując wydłużone brunatne plamy, jest to zaraza łodygowa. Na porażonych owocach pomidorów można zauważyć brunatne, wodniste, nieco wzniesione nad powierzchnie owoców plamy, które szybko się powiększają i obejmują często cały owoc. Porażone owoce nie dojrzewają i gniją. Na liściach pomidorów pojawiają się duże, nekrotyczne plamy.
Atakowane rośliny
Ziemniak, pomidor, papryka.
Przyczyna
Zaraza ziemniaka jest jedną z najgroźniejszych chorób atakujących ziemniaki i pomidory. Choroba wywoływana jest przez organizm grzybopodobny - Phytophthora infestans. Patogen zimuje w postaci grzybni w zainfekowanych bulwach ziemniaka oraz w glebie formie zarodników przetrwalnikowych. Rozwojowi choroby sprzyjają okresy dużej wilgotności powietrza, spowodowane licznymi opadami deszczu lub długo utrzymującymi się mgłami czy rosą. Jeżeli tego typu wilgotna pogoda utrzymuje się przez kilka dni w czerwcu lub na początku lipca można spodziewać się masowego wystąpienia zarazy ziemniaka. Głównym źródłem zakażenia są: gnijące bulwy wyrzucane wiosną z kopców i chore sadzeniaki. Zarodniki mają zdolność przemieszczania się na duże odległości, rozprzestrzeniają się z wiatrem lub deszczem. 
Ochrona niechemiczna
Bardzo ważna jest odpowiednia profilaktyka czyli niszczenie źródeł infekcji, stosowanie wczesnych terminów sadzenia, podkiełkowywanie sadzeniaków i uprawa odmian odpornych lub bardzo wczesnych i wczesnych.
Ochrona chemiczna
Do zwalczania zarazy ziemniaka stosujemy środki: Acrobat MZ 69 WG, Mildex 711,9 WG, Miedzian 50 WP, Kocide 101 WP, Revus 250 SC, Champion 50 WP, Cuproflow 375 SC, Dithane NeoTec 75 WG. 

Zobacz także