Katalog chorób roślin

Wielkopąkowiec porzeczkowy

Opis:
Wielkopąkowiec porzeczkowy (Cecidophyopsis ribis) jest to roztocze z rodziny szpecielowate. Posiada białawe, połyskujące ubarwienie. Zimują wszystkie stadia rozwojowe w pąkach porzeczki. W marcu samice składają jaja w pąkach i właśnie w nich rozwija się pierwsze pokolenie. Po okresie zimowym roztocze rozchodzą się po korze, pąkach, liściach porzeczki i żerują do końca czerwca - połowy lipca. Podczas migracji pod wpływem czynników atmosferycznych, ginie zdecydowana większość szpecieli, a ocalałe wchodzą do nowych pąków i tam składają jaja (II pokolenie). W ciągu roku rozwija się od 3 do 5 pokoleń wielkopąkowca.
Objawy:
Około połowy sierpnia na porzeczce można zaobserwować nabrzmiałe i zdeformowane pąki, objawy nasilają się wiosną. Uszkodzone pąki są silnie powiększone i przypominają wyglądem małe główki kapusty. Następuje są zdeformowane i opóźnione w rozwoju (2-3 tyg opóźnienia). Uszkodzone pąki często zasychają. Plon jest dużo mniejszy, owoce małe i kwaśne. Wielkopąkowiec porzeczkowy jest wektorem chorób wirusowych - rewersja czarnej porzeczki. 
Zwalczanie:
Oprysk roślin wykonujemy bezpośrednio po kwitnieniu, stosując preparat Ortus 05 SC. 
Rośliny podatne:
Porzeczka czarna.

Zobacz także