Katalog chorób roślin

Skórzasta zgnilizna owoców truskawki

Objawy
Na powierzchni skórki owoców dojrzewających pojawiają się jasnobrązowe gnilne plamy. Na dojrzałych owocach plamy mają kolor jasnofioletowy lub żółtawy. Porażone owoce mają nieprzyjemny smak i zapach przez co zupełnie nie nadają się do spożycia bezpośredniego oraz przetwórstwa.
Atakowane rośliny
Truskawki
Przyczyna
Przyczyną skórzastej zgnilizny owoców truskawki jest grzyb Phytophthora cactorum. Patogen zimuje w postaci grzybni w glebie. Infekcji dokonują zarodniki pływkowe w obecności wody. Do porażenia owoców wystarczy kilku godzinny okres ich zwilżenia. 
Zwalczanie niechemiczne
Bardzo ważna jest odpowiednia profilaktyka czyli np zakup zdrowego materiału nasadzeniowego. Należy uprawiać odmiany odporne. Dobre efekty przynosi także ściółkowanie gleby w celu uniknięcia kontaktu owoców z podłożem.
Zwalczanie chemiczne
Od kwitnienia do zbioru owoców należy przeprowadzać opryski roślin takimi preparatami jak np. Switch 62,5 WG. 

Zobacz także