Katalog chorób roślin

Skoczek wiąziak

Objawy
Na liściach pojawiają się białe plamki, które po pewnym czasie zlewają się ze sobą i obejmują coraz większą powierzchnię liścia. Szkodniki żerują od wiosny do jesieni, na dolnej stronie blaszki liściowej czego skutkiem jest bielenie liści. 
Atakowane rośliny
wiązy, szczególnie odmiana ‘Jaqueline Hillier’.
Przyczyna
Skoczek wiąziak (Kyboasca bipunctata). Osobniki dorosłe posiadają dwie pary przezroczystych skrzydeł, pierwsza z nich jest koloru jasnozielonego do żółtozielonego, z małą, czarną plamką przy wierzchołku. Larwy od osobników dorosłych różnią się głównie brakiem skrzydeł. 
Zwalczanie niechemiczne
Unikać uprawy odmiany wiązu ‘Jaqueline Hillier’.
Zwalczanie chemiczne
Po zauważeniu pierwszych objawów żerowania szkodników należy wykonać opryski roślin insektycydami o działaniu kontaktowym np. Fastac 100 EC, Sumi-Alpha 050 EC.

Zobacz także