Katalog chorób roślin

Rizoktonioza

Objawy
Zgorzele siewek powschodowe - brunatnienie lub gnicie drobnych i średnich korzeni, szyjki korzeniowej i podstawy łodyg młodych roślin. Zgnilizna warzyw korzeniowych po zetknięciu ich z glebą.
Objawy na sałacie: czarna zgnilizna dolnych liści główki.
Objawy na ziemniaku: czarna zgnilizna kiełków i próchnienie podstawy łodyg, na których pojawia się puszysta, biała grzybnia.
Objawy na pomidorze: ciemnobrunatny pierścień - przewężenie łodygi.
Porażone rośliny mają zahamowany wzrost, więdną i zamierają. Na pędach, w miejscu ich styku z podłożem, pojawia się brązowa nekroza, która stopniowo się powiększa. W okresie długotrwałych opadów deszczu na tkankach roślin oraz na podłożu rozwija się jasnobrązowa grzybnia. 
Na liściach scindapsusa pojawiają się czarne plamy, na liściach peperomii, koncentrycznie ułożone jasnobrązowe nacieki.
Atakowane rośliny
Najczęściej choroba atakuje bluszcze, cissusy, chryzantemy, filodendrony, peperomie i scindapsusy oraz różne warzywa
Przyczyna
Grzyb Rhizoctonia solani. Jest to jeden z najpowszechniej występujących patogenów glebowych. Zakażenie gleby utrzymuje się długo, a sprzyja temu trwałość sklerocjów oraz saprotroficzny rozwój grzybni. Grzyb rozwija się w podłożu torfowym, na glebach lekkich, piaszczystych i kwaśnych.
Zwalczanie niechemiczne
Zapewnienie w polowej uprawie roślin dogodnych warunków dla szybkich wschodów i wzrostu roślin. Unikanie stanowisk wilgotnych i zalewowych. Usuwanie i niszczenie roślin z objawami chorobowymi. Zdrowe rośliny należy opryskać lub podlać preparatem: Bioczos BR, Biosept 33 SL lub Polyversum WP. 
Zwalczanie chemiczne
Należy przeprowadzić chemiczną dezynfekcję podłoża preparatem np. Nemasol 510 SL. Bardzo ważny jest zabieg zaprawiania nasion. Oprysk roślin fungicydami np. Amistar 250 SC. 

Zobacz także