Katalog chorób roślin

Rdza biała złocienia

Objawy
Objawy rdzy białej złocienia mogą występować na wszystkich nadziemnych częściach rośliny, ale najczęściej pojawiają się na liściach. Górna strona blaszki liściowej pokrywa się białymi lub jasnozielonymi, okrągłymi, lekko zagłębionymi w środku plamami. Natomiast na dolnej stronie liścia, w miejscu plam widoczne są białe brodawki. Plamy na liściach mogą występować pojedynczo lub bardzo liczne. Po pewnym czasie plamy zlewają się ze sobą zajmując coraz większą powierzchnię blaszki liściowej. Mocno porażone liście deformują się, rynienkowato zwijają się do góry, zasychają i pozostają na roślinie. Porażone rośliny mogą całe zamierać. 
Atakowane rośliny
Chryzantema (złocień)
Przyczyna
Sprawcą choroby jest grzyb Puccinia horiana. Rozwojowi grzyba sprzyja gwałtowny wzrost wilgotności powietrza. Zarodniki grzyba przenoszone są przez wiatr na duże odległości. Patogen zimuje na porażonych roślinach matecznych, na których nie muszą występować objawy chorobowe oraz na resztkach roślin. Od zainfekowania do widocznych na roślinie objawów może upłynąć od 5 do 56 dni
Ochrona niechemiczna
Podstawową metodą zapobiegania pojawieniu się rdzy białej jest uprawa odmian odpornych. Do uprawy warto kupować sadzonki rozmnażane in vitro. Nie dopuszczać do zbyt dużego zagęszczenia roślin, a pomieszczenie, w którym są hodowane chryzantemy, należy często wietrzyć. Do oprysku można stosować Biosept 33 SL. W czasie podlewania unikać zwilżania liści chryzantem.
Ochrona chemiczna
Po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych rośliny opryskujemy 3-4 razy fungicydami, np. Falcon 460 EC, Baymat Ultra 0,015 AE, Sokół 460 EC. 

Zobacz także