Katalog chorób roślin

Prosionek szorstki (stonoga)

Objawy
Poobgryzane części roślin, w liściach widoczne są dziury. Objawy żerowania podobne do tych powodowanych przez ślimaki, ale bez obecności śluzu.
Atakowane rośliny
Rośliny ozdobne, warzywa
Przyczyna
Prosionek szorstki, prosionek piwniczny (Porcellio scaber) nazywany także stonogiem lub stonogą. Jest to lądowy skorupiak należący do gromady pancerzowców. Posiada owalne ciało, pokryte szarym, sztywnym i segmentowanym pancerzem oraz 10-12 par odnóży. Dorasta do 10-20 mm. Część brzuszna prosionka jest spłaszczona, barwy białej. Prosionki żyją w wilgotnych miejscach, często chowają się pod kamieniami, w pobliżu zmurszałego drewna, pod korą lub w wilgotnej glebie. Prosionki są aktywne nocą. Ich pokarmem jest martwa materia organiczna, ale są również roślinożerne, np. zjadają delikatne części roślin, kiełkujące nasiona, rozwijające się siewki i miękkie części starszych roślin młode liście, płatki i wnętrze kwiatów.
Ochrona niechemiczna
Do ochrony niechemicznej stosuje się różnego rodzaju pułapki, np. w miejscu występowania prosionków można położyć tekturę falistą lub gazety a po 1-2 tygodniach usunąć wraz ze szkodnikami. Między roślinami można poukładać korę lub zgniecioną w grudki słomę, z których wcześnie rano łatwo usunąć zebrane stonogi.
Ochrona chemiczna
Do zwalczania chemicznego można wykorzystać insektycydy o działaniu kontaktowym. 

Zobacz także