Katalog chorób roślin

Pchełki

Objawy
Na liścieniach i liściach widoczne są małe ale liczne otwory. Mocno zaatakowane liście wyglądają jak sito. Uszkodzone liście najpierw żółkną, potem brązowieją, więdną i zasychają. Wzrost roślin jest zahamowany. 
Atakowane rośliny
Warzywa kapustne.
Przyczyna
Pchełki (Phyllotreta spp) są to małe (do 3 mm), skaczące chrząszcze, barwy czarnej. Występują masowo, szczególnie w okresie słonecznej i suchej pogody. Zimują dorosłe chrząszcze w glebie. pod resztkami roślin oraz w ściółce. Szczególnie groźne są dla rozsady, uszkadzają zewnętrzne liście dojrzewających główek wczesnych odmian kapusty. W ciągu roku występują dwa pokolenia tego szkodnika.
Ochrona niechemiczna
Niszczenie chwastów z rodziny kapustowatych przed siewem lub sadzeniem zapobiega rozprzestrzenianiu się chrząszczy. Zaleca się również odławianie pchełek przy pomocy białych tablic lepowych. Do oprysku można stosować dostępny w handlu Bioczos BR.
Ochrona chemiczna
Nasiona należy zaprawiać bezpośrednio przed wysiewem. Po zauważeniu pchełek lub pierwszych uszkodzeń rośliny opryskać insektycydem np. Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Decis 2,5 EC.

Zobacz także