Katalog chorób roślin

Parch gruszy

Opis:
Parch gruszy to choroba wywoływana przez grzyb Venturia pirina. Grzyb zimuje na opadłych liściach w postaci kulistych utworów zwanych otoczniami oraz w postaci grzybni na pędach. Wiosną w otoczniach powstają zarodniki workowe. Po ich dojrzeniu worki pękają w czasie deszczu. Zarodniki unoszone są prądami powietrza i osiadają na rozwijających się liściach. Natomiast n a grzybni, która zimowała na pędzie, powstają zarodniki konidialne, które również powodują zakażenia w czasie deszczowej pogody. Zarodnik po znalezieniu się na liściu zaczyna kiełkować, a rozrastająca się grzybnia wrasta w nabłonek liścia. W tym miejscu powstają plamy. Latem wytwarzane są zarodniki konidialne, które w czasie deszczu infekują liście i owoce. Grzyb ten powoduje także pękanie kory na pędach. 
Objawy:
Na liściach, a później na owocach pojawiają się charakterystyczne oliwkowe, później czarne palmy. Owoce ulegają zniekształceniu, plamy rozrastają się, korkowacieją. W konsekwencji owoc obumiera i opada.
Zwalczanie:
Oprysk drzew środkami ochrony roślin, takimi jak Kaptan Plus 71,5 WP, Kaptan Zawiesinowy 50 WP, Miedzian 50 WP, Score 250 EC czy Dithane NeoTec 75 WG. 
Zapobieganie:
Korony drzew należy prześwietlać. Warto uprawiać odmiany odporne np. Lipcówka, Paryzanka czy concorde. Wszystkie pędy z objawami chorobowymi należy jak najszybciej wyciąć i spalić. Należy dokładnie zebrać opadłe liście, a następnie je zniszczyć. Opadłe i niezgrabione liście mogą być przyczyną zakażenia w następnym sezonie. 

Zobacz także