Katalog chorób roślin

Nekrotyczna plamistość liści cyklamena

Opis:
Nekrotyczna plamistość liści cyklamena jest przykładem choroby fizjologicznej. Choroby fizjologiczne to grupa chorób dotykająca rośliny w przypadku niedostatecznej zasobności nieożywionych czynników środowiska zewnętrznego, m.in. zawartość składników pokarmowych w glebie, struktura gleby, temperatura powietrza, ilość wody, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, pH gleby itd. Jeżeli występują różnice, pomiędzy zapotrzebowaniem rośliny a warunkami uprawy, wzrost i rozwój roślin może być zaburzony. Przy rozpoznawaniu choroby, należy trafnie określić czynnik chorobotwórczy, gdyż oprócz chorób fizjologicznych, przyczyną zmian mogą być np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty itd. Nekrotyczna plamistość liści cyklamena pojawia się na roślinach, które są narażone na zbytnie wahania temperatury, nieumiejętne podlewanie oraz silne przeciągi.
Objawy:
Na liściach pojawiają się brunatne lub brunatnoszare, lekko wgłębione plamy. Wraz z postępującą chorobą tkanka liści zasycha. Objawy chorobowe uwidaczniają się szybko, jeżeli nasłonecznione rośliny zraszamy zimną wodą.
Zapobieganie:
W celu ochrony cyklamenów przed nekrotyczną plamistością liści należy zapewnić roślinie optymalne warunki dla jej rozwoju. Bardzo ważne jest, aby temperatura, w której uprawiane są cyklameny, była stała, bez dużych wahań. Istotne jest także przestrzeganie wymagań glebowych cyklamenów, odpowiednie pH gleby. Należy unikać przesuszania i zapewnić odpowiednią wilgotność podłoża. Zbyt duże nasłonecznienie nie jest korzystne dla cyklamenów. Bardzo ważna jest także zasada, aby nie zraszać zimną wodą nagrzanych słońcem roślin. 
Rośliny podatne:
cyklamen (Cyclamen L.)

Zobacz także