Katalog chorób roślin

Narośla pędowe

Objawy
Pędy pokrywają się początkowo białymi, później zmieniającymi barwę na brązową naroślami. Narośla są różnych rozmiarów. Kora na ich powierzchni pęka. Powyżej zmian chorobowych łodyga zamiera. Po pewnym czasie narośla mogą się rozpadać. Najczęściej zmiany chorobowe powstają na młodych, niezdrewniałych pędach. Część roślin w szpalerze może rosnąć zdrowo podczas gdy na innych raz po raz pojawiają się kolejne narośla pędowe.
Atakowane rośliny
Ligustr pospolity
Przyczyna
Grzyby z rodzaju Phomopsis. Patogen zimuje w postaci grzybni na powierzchni porażonych pędów. W czasie sezonu wegetacyjnego infekcji dokonują zarodniki konidialne. 
Zwalczanie niechemiczne
Ochrona niechemiczna ogranicza się do systematycznego przeglądania roślin i wycinania pędów z widocznymi zmianami chorobowymi. 
Zwalczanie chemiczne
Po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, rośliny należy opryskać preparatami chemicznymi np. Miedzian 50 WP, Dithane NeoTec  75 WG, Topsin M 500 SC. Zabieg należy powtórzyć kilkukrotnie w odstępach 7-10 dniowych. 

Zobacz także