Katalog chorób roślin

Mszyca śliwowo - trzcinowa

Opis:
Mszyca śliwowo - trzcinowa (Hyalopterus pruni) - bezskrzydłe dzieworódki mają ciało barwy zielonej. Przedstawiciele wszystkich pokoleń, oprócz pierwszego, charakteryzują się zielonopopielatym nalotem woskowym, który sprawia, że kolonie mszyc wyglądają jakby były pokryte mącznym nalotem. Mszyce występujące na trzcinie mogą mieć także barwę czerwonobrunatną. Jaja są kształtu owalnego, koloru czarnego, pokryte woskowym nalotem. Wylęg larw zbiega się z fazą pękania pąków. Mszyce rozmnażają się dzieworodnie, a okres larwalny trwa od 10 do 17 dni. W ciągu jednego roku może wystąpić do 14 pokoleń tego szkodnika. Na przełomie maja i czerwca pojawiają się uskrzydlone osobniki, które przenoszą się na trzcinę, jednak wiele mszyc nadal pozostaje na śliwie. Na trzcinie rozwija się do kilku bezskrzydłych pokoleń. Jesienią pojawiają się uskrzydlone samice, które migrują na śliwy i tam rodzą dzieworodne larwy. Powstałe z nich bezskrzydłe samice składają jaja.
Objawy:
Mszyce żerują na dolnej stronie liści. Szkodnik pozbawia rośliny produktów fotosyntezy, czego efektem jest zahamowany wzrost roślin i drobnienie owoców. Mszyce obficie wydzielają rosę miodową, która jest idealną pożywką dla grzybów sadzakowych.
Zwalczanie:
Do oprysku można użyć preparat np. Calypso 480 SC, Karate Zeon 050 CS.

 

Zobacz także