Katalog chorób roślin

Mszyca porzeczkowo- czyściecowa

Opis:
Mszyca porzeczkowo- czyściecowa (Cryptomyzus ribis)  jest to pluskwiak równoskrzydły, należący do rodziny mszycowate. Jest to gatunek dwudomny - posiada żywiciele pierwotnego i wtórnego. Dorasta do 2 mm długości. Posiada ciało barwy żółtozielonej lub cytrynowożółtej, błyszczące z cylindrycznymi syfonami długości 1/5 ciała. Larwy są podobne do osobników dorosłych. Jaja są kształtu owalnego, czarno zabarwione. Zimują jaja na pędach porzeczek. Szkodniki są bardzo żywotne i ruchliwe, szybko opanowują kolejne liście porzeczki. Pierwsze pokolenia, stanowiące bezskrzydłe dzieworódki rozwijają się na porzeczkach i agreście. W czerwcu i lipcu pojawiają się uskrzydlone mszyce. Zmieniają one żywiciela na  czyściec i jasnotę i tam rozwija się 5-7 pokoleń szkodnika. Jesienią uskrzydlone osobniki  przelatują z powrotem na porzeczkę. Na przełomie października i listopada samice składają zimujące jaja u nasady paków lub w spękanej korze. 
Objawy:
Mszyce żerują głównie po spodniej stronie liści. Wysysają z nich soki, czego efektem jest pojawienie się wiśniowoczerwonych (na młodych liściach) lub żółtozielonych (na starszych liściach) nabrzmień i wypuklin. Wzrost młodych liści i przyrost pędów jest zahamowany. 
Zwalczanie:
Oprysk insektycydem np. Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Calypso 480 SC. W przypadku stosowania preparatów kontaktowych, cieczą użytkową należy dokładnie opryskać miejsca żerowania mszyc, czyli dolną stronę liści. 
Rośliny podatne:
Porzeczka, agrest

 

Zobacz także