Katalog chorób roślin

Mszyca jabłoniowo-babkowa

Opis:
Mszyca jabłoniowo-babkowa (Dysaphis plantaginea) jest to pluskwiak równoskrzydły z rodziny mszycowate. Nieuskrzydlone mszyce dorastają do 2,5 mm długości, mają kształt gruszkowaty, i zabarwienie od popielatoniebieskiego do jasnobrązowego. Posiadają czarne syfony oraz delikatny woskowy nalot. Natomiast mszyce uskrzydlone są koloru brązowego lub brązowoczarnego. Formą zimującą są jaja na gałązkach, konarach. W czasie pękania pierwszych pąków wylęgają się pierwsze larwy. Pod koniec kwietnia stają się one formami dorosłymi. Następnie liczba uskrzydlonych mszyc się zwiększa i migrują one na babkę, na której rozwijają się kolejne pokolenia (dzieworodne). We wrześniu następuje powrót uskrzydlonych mszyc na jabłoń i składanie jaj, które będą zimować. Na jabłoni pojawia się nawet do 8 pokoleń mszycy jabłoniowo-babkowej. 
Objawy:
Mszyce wysysają soki z liści oraz pędów, czego efektem jest ich skręcanie się oraz zahamowanie wzrostu. Liście ulegają zwinięciu poprzecznie ku dołowi i marszczą się. Zawiązki owocowe są zniekształcone. Szkodniki wydzielają lepką substancję, spadź, która jest idealną pożywką do rozwoju grzybów sadzakowych. 
Zwalczanie:
Do ochrony rośliny przed mszycą jabłoniowo-babkową można zastosować m.in. Decis 2,5 EC, Calypso 480 SC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS. 

Zobacz także