Katalog chorób roślin

Miodówka gruszowa czerwona

Opis:
Miodówka gruszowa czerwona jest to pluskwiak równoskrzydły. Charakteryzuje ją parą błoniastych skrzydeł złożonych dachówkowato wzdłuż ciała. Samice mierzą ok. 4,5 mm, a samce 4 mm. Owady po przepoczwarzeniu mają barwę jasnopomarańczową, a po jakimś czasie intensywnie pomarańczową z czerwonymi oczami. Osobniki, które przetrwały zimę zmieniają kolor  na ciemno czerwonobrązowy. Jaja są kształtu owalnego. Larwy szkodnika są płaskie, koloru żółtawego z pomarańczowym odwłokiem. W późniejszym czasie zmieniają barwę na jasno lub ciemnobrązową, stają się wypukłe, z wyraźnie widocznymi zawiązkami skrzydeł. Miodówka gruszowa zimuje na roślinach iglastych, a w kwietniu powraca na grusze. Tam składa jaja od maja do końca czerwca (na młode, rozwijające się liście, szypułki kwiatowe, zawiązki owoców). Na liściach jaja składane są wzdłuż nerwu głównego. Ilość jaj jakie składa jedna samica, może wynieść aż 1200 sztuk. Rozwój larwalny trwa około 3-4 tygodni. 
Objawy:
Larwy miodówki  wysysają soki z paków, liści i zawiązków owoców. Efektem ich żerowania jest osłabienie procesu asymilacji i w konsekwencji doprowadza do opadania liści.
Zwalczanie:
Oprysk wykonać tuż przed kwitnieniem, drugi raz zaraz po kwitnieniu i w razie potrzeby kolejny pod koniec czerwca. Z preparatów chemicznych warto zastosować m.in. Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Movento 100 SC. 

 

Zobacz także