Katalog chorób roślin

Mączniak rzekomy kapustnych

Objawy
Na górnej stronie liścieni i młodych liści widoczne są różnej wielkości szare plamki o wyraźnych konturach. Natomiast, na dolnej stronie liścia, w miejscu plam, pojawia się szary nalot, często z fioletowym odcieniem. Rośliny porażone marnieją, a czasami całkowicie giną. W latach wilgotnych silnemu porażeniu ulegają również liście roślin starszych. Na zewnętrznych liściach powstają liczne, nieregularne, ciemne plamy. Liście przedwcześnie zamierają, a przy dużej wilgotności gniją. 
Atakowane rośliny
Warzywa kapustne –szczególnie kalafiory, brokuły i kapusta głowiasta.
Przyczyna
Grzyb Peronospora brassicae. Mączniak rzekomy dotyka rośliny w różnych fazach rozwojowych, aczkolwiek najgroźniejszy jest dla rozsady, ponieważ może doprowadzić do zamierania najsilniej porażonych siewek. W najlepszym wypadku są one bardzo mocno osłabione, co w konsekwencji odbija się na wzroście roślin. Rozwojowi choroby sprzyja zbyt duża wilgotność powietrza i gleby, wysoka temperatura, zbyt mała rozstawa (zbyt gęsty siew) i przenawożenie azotem. 
Ochrona niechemiczna
Gleba do uprawy powinna być lekka, przepuszczalna i niezbyt wilgotna. Glebę do inspektów należy odkazić termicznie. 
Ochrona chemiczna
Po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, rośliny opryskać fungicydem np. Dithane NeoTec 75 WG. 

Zobacz także