Katalog chorób roślin

Mączniak prawdziwy truskawki

Objawy
Na dolnej stronie blaszki liściowej pojawia się biały, mączysty nalot. Następnie brzegi porażonych liści zawijają się ku górze. Porażone kwiaty zamierają, zawiązki drobnieją, są zdeformowane i słabo wybarwione, często brunatnieją a następnie zasychają. Na górnej stronie liści, w miejscu białego nalotu, pojawiają się plamy w kolorze od czerwonego do ciemnobrunatnego. 
Atakowane rośliny
Truskawki
Przyczyna
Grzyb Sphaerotheca macularis.  Zimuje grzybnia na porażonych liściach. Na wiosnę pojawiają się zarodniki konidialne, które infekują wyrastające młode części roślin. W sezonie wegetacyjnym patogen rozprzestrzenia się poprzez uwalniane w dużych ilościach zarodniki konidialne.
Zwalczanie niechemiczne
Zakup zdrowych sadzonek w kwalifikowanych szkółkach. Wybór odmian mniej wrażliwych na porażenie mączniakiem prawdziwym. Właściwe nawożenie i nawadnianie roślin (przenawożenie azotem sprzyja porażeniu). 
Zwalczanie chemiczne
Opryski fungicydem np.: Topsin M 500 SC, Nimrod 250 EC, Domark 100 EC.

Zobacz także