Katalog chorób roślin

Głownia cebuli

Objawy
Liścienie i pierwsze liście pokrywają się ołowianoszarymi smugami. Na smugach skórka pęka i następuje wysyp ciemno zabarwionych zarodników grzyba. Mocno porażone siewki giną po 3 - 4 tygodniach. Natomiast rośliny słabiej porażone nadal się rozwijają, ale dużo gorzej niż zdrowe egzemplarze. Smugi na porażonych liściach i łuskach starszej cebuli są większe. 
Atakowane rośliny
Cebula, por.
Przyczyna
Grzyb Urocystis cepulae. Znajdujące się w glebie zarodniki, są źródłem pierwotnej infekcji kiełków cebuli jeszcze przed ich ukazaniem się na powierzchni gleby. 

Ochrona niechemiczna
Ochrona chemiczna
Bardzo ważne jest odpowiednie zaprawianie nasion oraz odkażanie gleby. 
W rejonach występowania choroby stosować 4-5 letnią przerwę w uprawie cebuli na tym samym polu. Nie pozostawiać resztek roślinnych na polu, szczególnie w miejscach gdzie wystąpiła głownia. 

Zobacz także