Katalog chorób roślin

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki

Objawy 
Objawy czerwonej zgnilizny korzeni truskawki uwidaczniają się najlepiej na plantacji późną wiosną lub wczesnym latem. Obserwuje się wtedy placowe zamieranie roślin. W początkowym stadium zagniwają wierzchołki korzeni. Postępująca infekcja doprowadza do zamierania korzeni włośnikowych i bocznych. Korzenie pierwotne przybierają wygląd opisywany w literaturze jako "szczurze ogonki". Charakterystycznym objawem tej choroby jest czerwone lub czerwonobrązowe zabarwienie walca osiowego korzenia. Młode liście truskawki zmieniają barwę na kolor niebieskozielony, a starsze zabarwiają się na żółto, pomarańczowo lub czerwono. Zainfekowane rośliny słabiej rosną, dają niewielki plon, więdną i zamierają.
Atakowane rośliny
Truskawki
Przyczyna
Organizm grzybopodobny Phytophthora fragariae var. fragariae. Jest to patogen objęty kwarantanną na terenie Polski. Rozprzestrzenia się wraz z sadzonkami i glebą na nowe stanowiska. Infekcji dokonują zarodniki pływkowe, które wytwarzane są przez grzybnię w glebie. Patogen może przetrwać w glebie bez żywiciela nawet do 10 lat nadal zachowując zdolność do infekowania roślin. Największe straty powodowane są na glebach ciężkich i zlewnych. 
Zwalczanie niechemiczne
Najważniejszą zasadą w uprawie truskawek jest sadzenie tylko zdrowego materiału roślinnego z kwalifikowanych szkółek. Należy pamiętać, aby w miejscu uprawy truskawek przygotować dobry drenaż stanowiska. Bardzo ważna jest także regularna kontrola zdrowotności roślin i natychmiastowe usuwanie egzemplarzy z objawami chorobowymi.
Zwalczanie chemiczne
Trudne i zwykle nieskuteczne

Zobacz także