Katalog chorób roślin

Czerwce

Opis:
Szkodliwość czerwców polega na uszkadzaniu roślin, poprzez wysysanie z nich soków. Szkodniki najczęściej można spotkać na łodygach i liściach. Atakują rośliny w szklarniach, oranżeriach, domach oraz rośliny ogrodowe. Wielkość szkodników jest różna, zależna od gatunku, do 5 mm. Dorosłe szkodniki są nieruchome, pokryte łuską, przypominają niewielką "grudkę". Samice składają jaja najczęściej pod własnymi ciałami, dzięki temu jaja są chronione twardym pancerzem osobnika dorosłego. Samica czerwców może złożyć nawet do 2000 jaj. Młode larwy zaraz po wylęgnięciu rozchodzą się po całej roślinie. Ich żerowaniu towarzyszy wydzielana przez nie lepka substancja, która sprzyja rozwojowi grzybów sadzakowych. 
Objawy:
Na liściach wzdłuż nerwów, na łodygach lub po spodniej stronie liści widoczne są twarde najczęściej brązowe tarczki szkodnika. Zaatakowana roślina więdnie, traci liście i stopniowo zamiera.
Zwalczanie:
Do szklarni lub większych upraw warto wprowadzić naturalnych wrogów szkodnika np. błonkówkę. Stosowanie insektycydów o działaniu systemicznym np. Confidor 200 SL, Provado Plus AE.
Zapobieganie:
Częsta i dokładna obserwacja roślin pod kontem występowania tarczek szkodnika. 

Zobacz także