Katalog chorób roślin

Czarna plamistość liści róż

Objawy
Na górnej i dolnej stronie blaszek liściowych widoczne są fioletowo-purpurowe plamy o nieregularnych postrzępionych brzegach. Plamistości pokrywają znaczną powierzchnię blaszki liściowej. W miarę upływu czasu w centralnej części plam pojawiają się drobne, ciemne punkty - acerwulusy. Liście szybko żółkną i opadają, a zaatakowany krzew w sierpniu może już nie mieć liści. Choroba rozwija się także na pędach powodując purpurowo-czerwone plamy o nieregularnym zarysie i lekko wypukłej powierzchni. Porażone rośliny rozwijają się wolniej, kwitnienie jest znacznie słabsze, a krzewy są bardziej podatne na przemarzanie.
Atakowane rośliny
Róże 
Przyczyna
Grzyb Diptocarpon rosae. Za wiosenne infekcje są odpowiedzialne zarodniki konidialne produkowane przez grzybnię zimującą w pędach i na opadłych liściach. Zarodniki konidialne wytwarzane w obrębie plam na żywych pędach i liściach dokonują infekcji wtórnych. Infekcja następuje przez skórkę lub aparaty szparkowe. 
Zwalczanie niechemiczne
Polega na odpowiednim wyborze stanowiska uprawy. Ważne jest także dokładne grabienie i niszczenie opadłych liści oraz wycinanie pędów z objawami chorobowymi. Rozwój choroby możemy ograniczyć poprzez usuwanie porażonych liści. Zaleca się również uprawę odmian odpornych. 
Zwalczanie chemiczne
Opryski fungicydami np. środkami Score 250 EC, Dithane NeoTec 75 WG. 

Zobacz także