Katalog chorób roślin

Cytosporoza jabłoni

Objawy
Na korze pędów i konarów widoczne są ciemne punkty (skupienia zarodników grzyba). Kora łuszczy się i odsłania brunatne i sine drewno. Pędy jabłoni zamierają. Starsze pędy pokrywają się rozległymi nekrozami kory, które biegną długimi pasami wzdłuż porażonych organów. Nekrozy zaczynają się przeważnie od ran po cięciach, martwych sęków oraz złamań. Przy silnym porażeniu można zaobserwować nagłe więdnięcie i obumieranie niektórych gałęzi i konarów w koronie drzewa. 
Atakowane rośliny
Jabłonie 
Przyczyna
Grzyb Cytospora schulzeri. Grzyb najczęściej poraża drzewa uszkodzone przez mróz, osłabione i zamierające z powodu braku wody w glebie. Zranienia kory, rany po cięciach i złamania pędów sprzyjają infekcji. 
Ochrona niechemiczna
Porażone gałęzie i konary należy wycinać. Ważne jest także, aby nie dopuścić do przesunienia gleba, czyli niedoboru wody. 
Ochrona chemiczna
Rany po cięciach zabezpieczać pastami sadowniczymi. Przeprowadzić oprysk fungicydem np. Topsin M 500 SC.

Zobacz także