Katalog chorób roślin

Chowacze

Objawy
W ogonkach liściowych są wydrążone korytarze. Roślina więdnie i zamiera. Liście się łamią, a wzrost roślin kapustnych jest nieprawidłowy. Kapusty nie zawiązują główek, kalafiory - róż, a kalarepa pęka. 
Atakowane rośliny
Warzywa kapustne, rzepak, chrzan, gorczyca.
Przyczyna
Jest to bardzo liczna grupa chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych, do których należą m.in. chowacz brukiewnik (Ceutorhynchus napi), chowacz czterozębny (C. quadridens) i chowacz galasówek (C. pleurostigma).
Chowacz brukiewnik - chrząszcz długości 3,5 mm, największy z chowaczy występujących na roślinach kapustnych. Ciało i pokrywy jednolicie szare, bez plamek. Larwa o zabarwieniu biało-żółtym z ciemniejszą głową, beznoga, długości 7 mm. Zimują chrząszcze w ziemi. Wczesną wiosną opuszczają swoje zimowiska i przelatują na rośliny kapustne, rzepaki i rzepiki ozime oraz na chwasty z rodziny krzyżowych. Samice wygryzają otworki pod wierzchołkiem wzrostu młodych roślin, do których składają po jednym jaju. 
Chowacz czterozębny - długość ciała 3 mm, niebieskoczarny, pokryty szarymi łuskami. Na stronie grzbietowej biała plamka z łusek. Larwa biała z brunatną głową, beznoga, łukowato wygięta, długość 6 mm po dorośnięciu. Zimują chrząszcze w ściółce, w rowach, na skrajach lasów i pod grudkami ziemi w polu. Wczesną wiosną przelatują na rośliny kapustne, rzepaki i inne rośliny krzyżowe. Składają jaja w otworki wygryzione w ogonkach liściowych i w grubych nerwach liści. Wylęgłe larwy drążą chodniki w ogonkach liściowych, a następnie przechodzą do szyjki korzeniowej. 
Chowacz galasówek - długość ciała 3-3,3 mm, czarny, lekko popielato omszony, bez połysku. Larwa długości 5 mm, beznoga, łukowato zgięta, biała lub żółtawa, głowa barwy brunatnej. Chowacza galasówek występuje w dwóch rasach - w tzw. rasie wiosennej i letniej. Chrząszcze rasy wiosennej zimują. Wczesną wiosną przenoszą się na rośliny, na których po krótkim żerowaniu składają jaja. Rasa letnia zimuje w stadium larwy w galasach na rzepakach i rzepikach ozimych oraz na głąbach roślin kapustnych. Wiosną larwy opuszczają galasy i przepoczwarczają się w glebie. W czerwcu pojawiają się chrząszcze, które po żerowaniu na roślinach z rodziny krzyżowych, przenoszą się na rośliny kapustne. Samice składają po jednym lub kilka jaj w otworki wygryzione w szyjce korzeniowej. W sierpniu i we wrześniu chrząszcze przelatują na wschody rzepiku i rzepaku ozimych. Z jaj wylęgają się larwy, które żerują w tworzącej się, kulistej narośli. Przy dużym nasileniu występowania tego szkodnika, na roślinach obserwuje się po kilka do kilkunastu narośli, które mogą osiągnąć wielkość nawet orzecha laskowego. 
Zwalczanie niechemiczne
Stosowanie intensywnych zabiegów agrotechnicznych i nawożenia, głównie w okresie wiosennym. Niszczenie chwastów krzyżowych z żerującymi larwami, palenie resztek po zbiorze warzyw. Stosowanie izolację przestrzennej od ubiegłorocznych upraw.
Zwalczanie chemiczne
Oprysk insektycydem np. Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Sumi -Alpha 050 EC, Mospilan 20 SP.

Zobacz także