Katalog chorób roślin

Bruzdownica pędówka

Objawy
Wierzchołki pędów i pąki kwiatowe więdną i zasychają. 
Atakowane rośliny
Róże
Przyczyna
Larwy bruzdownicy pędówki (Ardis brunniventris). Jest to pospolicie występujący szkodnik róż. Żeruje od maja do połowy czerwca. Larwy żerują w najmłodszych pędach, wygryzając podłużne tunele wzdłuż młodego przyrostu powodując tym zamieranie pędu. Szkodniki należą do błonkówek z rodziny pilarzowatych, zimują w oprzędach w glebie. 
Ochrona niechemiczna
Usuwamy pędy do zdrowego miejsca, a uszkodzone, oberwane pędy palimy lub rozgniatamy.
Ochrona chemiczna
Obecnie nie ma zarejestrowanego środka chemicznego przeciwko temu szkodnikowi. 

Zobacz także