Katalog chorób roślin

Brunatnienie i zasychanie liści paproci

Opis:
Brunatnienie i zasychanie liści paproci jest przykładem choroby fizjologicznej. Choroby fizjologiczne to grupa chorób, pojawiająca się w przypadku niedostatecznej zasobności nieożywionych czynników środowiska zewnętrznego, m.in. zawartość składników pokarmowych w glebie, struktura gleby, temperatura powietrza, ilość wody, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, pH gleby itd. Jeżeli występują różnice, pomiędzy wymaganiami roślin a warunkami ich uprawy, mogą wystąpić zaburzenia w rozwoju i wzroście roślin. Przy identyfikacji choroby, należy wykluczyć inne ewentualne przyczyny objawów chorobowych np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty itd. Brunatnienie i zasychanie liści paproci powodowane jest najczęściej zbyt dużą wilgotnością powietrza, przy zbyt niskiej temperaturze, nieodpowiednim pH gleby oraz nieregularnym nawożeniem.
Objawy:
Początkowo wzdłuż nerwów pojawiają się brązowe linie. Później zasychają coraz większe powierzchnie liści, aż do całkowitego ich zaschnięcia. 
Zapobieganie:
Najważniejszą zasadą uprawy roślin jest zapewnienie im optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju. Bardzo ważny jest wybór podłoża - powinno mieć pH odpowiednie do wymogów uprawowych paproci.  Temperatura w okresie zimowym nie powinna spadać poniżej 15 st. C. Istotne jest również umiarkowane podlewanie roślin letnią wodną. Rośliny źle reagują na gwałtowne zmiany temperatury. 
Rośliny podatne:
Podatność na brunatnienie i zasychanie liści wykazuje w szczególności Adiantum.
Zródło wiedzy:
Opracowano na podstawie: J.A. Czyżewski, Choroby i szkodniki roślin ozdobnych, Warszawa 1975 B. Böhmer, W. Wohanka, Choroby i szkodniki roślin, Warszawa 2006

Zobacz także