Katalog chorób roślin

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych i pestkowych (monilioza)

Objawy
Grzyb Monilinia laxa (na drzewach pestkowych) infekuje kwiaty, które w przeciągu 3 dni ulegają zgorzeli. Na porażonych pędach pozostają martwe, sztywne, brunatne liście, a z pędów wycieka guma. Porażone organy pokrywają się szaropopielatymi sporodochiami. Do porażeniu owoców dochodzi w okresie dojrzewania. Na owocach powstają plamy gnilne, tworzące się głównie wokół uszkodzeń skórki. Grzyb Monilinia fructigena (na drzewach ziarnkowych, śliwach, morelach i brzoskwiniach) wytwarza kremowo-brunatne pylące sporodochia, ułożone koncentrycznie wokół miejsca infekcji. 
Gnijące owoce mogą opadać, ale często pozostają na drzewie zamieniając się w ciemniejące "mumie". 
Atakowane rośliny
Wiśnie, czereśnie, jabłonie, grusze, śliwy, morele i brzoskwinie.
Przyczyna
Grzyb Monilinia laxa poraża drzewa pestkowe, a Monilinia fructigena - drzewa ziarnkowe oraz śliwy, morele i brzoskwinie. Monilinia laxa - zimują brodawkowate sporodochia na porażonych pędach i gałęziach. Grzyb Monilinia fructigena zimuje w postaci grzybni w mumiach owoców. Kwiaty porażane są poprzez znamiona słupków oraz pręciki. Z porażonych kwiatów grzybnia przerasta do pędów i gałęzi. Zakażenie owoców następuje poprzez pęknięcia skórki i inne uszkodzenia. 
Ochrona niechemiczna
Należy wycinać chore pędy i usuwać porażone owoce. Bardzo ważny jest wczesnowiosenny zbiór zmumifikowanych owoców.
Ochrona chemiczna
Oprysk fungicydami: Sadoplon 75 WP, Topsin M 500 SC, Score 250 EC, Miedzian Extra 350 SC, Miedzian 50 WP.

Zobacz także