Katalog chorób roślin

Biała plamistość liści gruszy

Objawy
Liście pokrywają się okrągłymi, drobnymi, brunatnymi plamkami. Plamki z czasem powiększają się.  Na plamach pojawiają się czarne kropki (zarodniki grzyba). Silnie porażone liście przedwcześnie opadają. Drobne brunatne plamki mogą także wystąpić na owocach bardziej wrażliwych odmian np. na Faworytce.
Atakowane rośliny
Grusza
Przyczyna
Grzyb Mycosphaerella pyri. Grzyb zimuje na opadłych, porażonych liściach. Wiosną zarodniki workowe dokonują infekcji pierwotnych.
Ochrona niechemiczna
Usuwanie i niszczenie opadłych, porażonych liści pozwoli nam na wyeliminowanie zimującego w nich patogena. 
Ochrona chemiczna
Opryski należy rozpocząć od kwitnienia i kontynuować do czerwcowego opadania zawiązków, stosując fungicydy np. Miedzian 50 WP, Score 250 EC, Champion 50 WP. Ochrona przed parchem gruszy skutecznie zabezpiecza także przed białą plamistością.

Zobacz także