Katalog chorób roślin

Bawełnica wiązowo-gruszowa

Objawy
Na liściach wiązu widoczne są duże, pojedyncze, workowate narośla, które początkowo mają barwę zielonożółtą, później zmienia się ona na żółtobrązową. Na liściach gruszy można zauważyć wytworzone przez bawełnicę nitkowate skupiska waty. 
Atakowane rośliny
wiązy (szczególnie wrażliwa jest odm. ‘Wredei’) oraz grusze.
Przyczyna
Bawełnica wiązowo-gruszowa (Eriosoma lanuginosum) jest mszycą dwudomną. Żywicielem pierwotnym szkodnika są wiązy, a wtórnym grusze. Zimują jaja w spękaniach kory wiązów. Larwy pojawiają się od połowy kwietnia. Osobniki uskrzydlone, w drugiej połowie czerwca opuszczają wiązy i przelatują na grusze. Tam zasiedlają korzenie, wydają kilka pokoleń i zimują. Dopiero we wrześniu następnego roku wracają na wiązy. Samice rodzą po 7, 8 larw, z których rozwijają się kolejne samice. Te ostanie po kopulacji składają po jednym jaju w szczeliny kory pni i konarów.
Zwalczanie niechemiczne
Podstawową zasadą ochrony roślin przed bawełnicą wiązowo-gruszową jest unikanie uprawy wiązów w pobliżu sadów gruszowych.
Zwalczanie chemiczne
W okresie bezlistnym czyli jesienią lub/i wiosną, przed pękaniem pąków, pnie i konary wiązów, na których żerowały mszyce, bardzo dokładnie opryskujemy preparatem olejowym np. Promanal 60 EC. Pozwoli to na pozbycie się zimujących form szkodnika. W okresie wegetacji należy wykonać opryski preparatem owadobójczym np. Mospilan 20 SP lub Confidor 200 SL.

Zobacz także