Katalog chorób roślin

Askochytoza grochu

Objawy
Na liściach występują kuliste, nieregularne, brunatne plamy z jasnym środkiem i ciemniejszą obwódką. Na łodygach i strąkach pojawiają się takie same plamy, ale wgłębione. Na nasionach występują plamy od jasnych do ciemnych.
Atakowane rośliny
Groch
Przyczyna 
 Grzyb Ascochyta pisi. Występowaniu i rozprzestrzenianiu się choroby sprzyja wysoka wilgotność powietrza i obfite opady. 
Ochrona niechemiczna
Bardzo ważna jest odpowiednia profilaktyka m.in. wysiew zdrowych nasion. Istotnym elementem w niechemicznej ochronie grochu przed askochytozą jest eliminowanie i niszczenie chorych roślin oraz unikanie nadmiernego zagęszczenia roślin. 
Ochrona chemiczna
Do ochrony przed askochytozą nalezy użyć fungicyd np: Amistar 250 SC, Switch 62,5 WG, Dithane NeoTec 75 WG

Zobacz także