Katalog chorób roślin

Alternarioza

Objawy
Na liściach, pędach, owocach czy bulwach pojawiają się koncentryczne, lekko zapadające się ciemnobrązowe lub czarne plamy. 
Atakowane rośliny
Choroba często dotyka rośliny psiankowate, czyli ziemniaki i pomidory oraz kapustę (czerń krzyżowych).
Szczególnie wrażliwe są rośliny osłabione, przebywające w nieodpowiednich dla siebie warunkach.
Przyczyna
Grzyby z rodzaju Alternaria spp.
Zwalczanie niechemiczne
Należy usuwać i niszczyć porażone liście. Rośliny mocno porażone wykopujemy i palimy. 
Zwalczanie chemiczne
 W celu ochrony roślin przed alternariozą używa się preparatów grzybobójczych takich jak: Amistar 250 SC, Dithane NeoTec 75 WG lub Score 250 EC.

Zobacz także