Wycinka drzew - pozwolenie

Wycinka drzew - pozwolenie

wycinanie drzewaWycinka drzew – koszty
W przypadku osób fizycznych nie ma opłat za wycinkę drzew. Czasami, gdy uzasadnienie wniosku nie jest zbyt przekonujące, urzędy proponują posadzenia nowych drzew w ramach wspomnianej „kompensacji przyrodniczej”, która jednak przeważnie dotyczy podmiotów gospodarczych. Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy o zgodę na wycinkę występuje firma, zamierzająca w miejscu po wyciętym drzewie prowadzić działalność gospodarczą. Wówczas pobranie opłaty jest obowiązkowe – pieniądze te są kierowane do funduszy ochrony środowiska. Opłata jest pobierana na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki nie mogą jednak przekraczać określonych, maksymalnych opłat za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Stawki są modyfikowane i publikowane co roku i kształtują się następująco na 2011 rok (M.P. z 2010 r. nr 76, poz. 954):

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM
312,22 zł* - przy obwodzie drzewa do 25 cm,
474,11 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm,
740,11 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm,
1156,42 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm,
1734,62 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm,
2428,47 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm,
3122,31 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm,
4047,46 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.
*(maksymalna stawka w  zależności od gatunku drzewa)

usuwanie drzewGdy drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień jest traktowany odrębnie i mamy do opłacenia dwa (!) drzewa. W przypadku usuwania pojedynczego drzewa opłata za zezwolenie jest wyliczana według wzoru: obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm razy stawka za dany gatunek drzewa ustalona rozporządzeniem ministra ochrony środowiska. Zdecydowanie łatwiej jest obliczyć koszty zezwolenia, gdy wycinamy kilka krzewów. Wówczas opłata jest stała i wynosi 231,28 zł za m² gruntu porośniętego krzewami.
Pamiętajmy, szczególnie podmioty gospodarcze, że również w przypadku zrezygnowania z trawnika lub rabaty kwiatowej poniesiemy opłaty: za 1m² trawnika 53,19zł, 1m² rabaty 456,78 zł.

STAWKI OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW na 2011 r.

  • Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew - 12,51 zł,
  • Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona - 34,03 zł,
  • Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon (z wyjątkiem klonu jesionolistnego), gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza, jodła pospolita, świerk, sosna, żywotnik, platan, klon jesionolistny, wiąz, cyprysik - 82,77 zł,
  • Jodła szlachetna, tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew - 312,22 zł.

Jak widać, w przypadku dużego, starego okazu jodły szlachetnej opłata za pozwolenie może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo opłaty te mogą być wyższe nawet o 100% w przypadku, gdy drzewo znajduje się na terenie uzdrowiska, obszarze ochrony uzdrowiskowej, terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni chronionej.

Czas płatności
wycinanie drzew na działceNa uiszczenie opłaty mamy 14 dni od dnia wydania pozwolenia. Opłata na wniosek osoby występującej o pozwolenie może być rozłożona na raty lub odsunięta w czasie maksymalnie o 3 lata (kompensacja przyrodnicza). W przypadku przesadzenia drzewa lub posadzenia w miejsce wyciętego nowego, czas do opłacenia zezwolenia odraczany jest na okres trzech lat. Uwaga okres trzyletni nie rozpoczyna się z dniem wydania decyzji, lecz z dniem wykonania kompensacji i urzędowym jej potwierdzeniem protokołem zdawczo odbiorczym. Jeśli przesadzone albo nowo posadzone rośliny przyjmą się i przetrwają okres 3 lat, opłata podlega umorzeniu. Jeśli nie przyjmą się, wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia opłaty, chyba że obumarcie drzewa nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.
Dla firm najkorzystniejsze jest więc przesadzanie lub sadzenie nowych drzew i dbanie, by przez trzy lata pozostały w dobrej kondycji. Pomimo wysokich opłat za wydanie pozwolenia, warto załatwić te formalności, gdyż kary za samowolne wycięcie drzew stanowią wielokrotność opłat  za pozwolenie. Wycinka drzew samowolna jest zupełnie nieopłacalna.

konsultacja
mgr inż. arch. kraj. Anna Tarnawska
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni SITO-NOT
a-p aranżacja i projektowanie ogrodów

Oceń artykuł
4,19 / 32 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Ewa Kalicka

Zdjęcia: Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także