Wycinka drzew - planowane zmiany

Pozwolenie na wycinkę drzew oraz wysokość kar nakładanych za nielegalne wycięcie drzewa budzą wiele kontrowersji. W tej sprawie zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, planowane są także zmiany w przepisach.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem na wycięcie drzewa starszego niż 10 lat trzeba uzyskać pozwolenie wójta gminy, burmistrza, albo prezydenta miasta. Fakt, że drzewo rośnie na prywatnej działce niczego nie zmienia - o pozwolenie na wycinkę trzeba wystąpić i poczekać na jej udzielenie. Wydanie zgody trwa zazwyczaj około miesiąca. Osobom prywatnym pozwolenie jest wydawane bezpłatnie.
Aby uzyskać pozwolenie, należy wypełnić wniosek (przeważnie są dostępne w gminach), podając swoje dane personalne, informacje dotyczące drzewa (gatunek, obwód pnia na wysokości ok. 130 cm), przewidywany termin wycinki, a także jej uzasadnienie. We wniosku należy określić także przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo należy złożyć kopię aktu własności, dzierżawy, albo inny dokument potwierdzający władanie nieruchomością.

Jeśli o pozwolenie nie wystąpimy i wytniemy drzewo nielegalnie, czekają nas bardzo wysokie kary, nakładane obowiązkowo przez urząd gminy lub miasta. I nie ma znaczenia, czy wycięliśmy drzewo zdrowe, czy chore lub nawet obumarłe, uszkodzone, albo zagrażające bezpieczeństwu. Zdarzały się przypadki, że kary wynosiły kilkadziesiąt tysięcy złotych, albo nakładano je za wycięcie drzewa zniszczonego przez piorun i stwarzającego zagrożenie dla otoczenia!
Te regulacje wynikają z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, modyfikacja pkt. 4 w 2010 r.).

Obowiązkowe kary niezgodne z konstytucją

Zarówno wysokość kar, jak i to, że są nakładane automatycznie i dotyczą własności prywatnej, od dawna budziły kontrowersje, a kilka spraw trafiło do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał, w wyroku ogłoszonym 1 lipca 2014 r. orzekł, iż nie jest zgodne z konstytucją to, że urzędnicy są bezwzględnie zobowiązani do nałożenia kary za nielegalną wycinkę drzewa lub jego zniszczenie, bez względu na okoliczności i motywy tego czynu. Również wysokość kar narusza zasadę proporcjonalności (kary są zbyt wysokie w stosunku do przewinienia).
Orzeczono, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wymienione przepisy ustawy o ochronie przyrody tracą moc po upływie 18 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ wyrok został ogłoszony 14 lipca 2014 r.
(Dz. Ustaw poz. 926), więc przepisy przestaną obowiązywać 15.01.2016 r.

Ale uwaga – jednocześnie w sentencji wyroku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że obowiązek uzyskiwania  pozwolenia na wycinkę oraz samo wymierzanie kar za samowolne usunięcie drzew czy krzewów – są uzasadnione. Czyli zmianie ulegnie tylko to, że kara nie będzie nakładana automatycznie i w przewidzianej odgórnie wysokości. Będzie istniała możliwość odstąpienia od wymierzenia kary lub jej obniżenia, co w obowiązujących jeszcze przepisach nie było przewidziane.

Zatem o pozwolenie na wycinkę drzew nadal będzie trzeba występować. Ale i w tym zakresie planowane są zmiany.

Pozwolenie na wycinkę – planowane zmiany

W ustawie o ochronie przyrody planowane są zmiany polegające na uproszczeniu procedury. Nie będzie trzeba składać kopii aktu własności (albo innego dokumentu poświadczającego władanie nieruchomością) - będzie wystarczyło oświadczenie o posiadaniu tego tytułu prawnego.
We wniosku nie będzie trzeba też określać przeznaczenia nieruchomości. A to, czy w ogóle będzie trzeba się ubiegać o pozwolenie na wycinkę ma zależeć nie od wieku drzewa, niekiedy trudnej do ustalenia, ale jego wielkości (obwodu pnia na wysokości 5 cm). Nad wprowadzeniem wymienionych zmian Sejm właśnie rozpoczyna prace.

Ustawa o ochronie przyrody - zobacz

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Katarzyna Laszczak

Źródło: Celtis

Zdjęcia: Redakcja, westerexpress.in, isap.sejm.gov.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także