Staw do kąpieli

Staw do kąpieli

Ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych basenów są kąpieliska ukształtowane w oparciu
o wykorzystanie naturalnych procesów samooczyszczania się wód.

staw do kąpieli

O ile w tradycyjnych basenach poprzez dodanie chloru likwiduje się życie organiczne, giną glony powodujące mętnienie wody (indykator stężenia związków biogennych), to w stawie kąpielowym dąży się do eliminacji biogenów, wykorzystując konkurencję o związki odżywcze między glonami
a roślinami bagiennymi oraz zjawiska sorpcyjne w złożu filtra. Zamiast chemii i chloru stosuje się wydajne filtry roślinne (złoża bagienne) z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów, w tym wymieniaczy jonowych i absorbentów, które czyszczą cyrkulującą wodę.

staw kąpielowystaw w ogrodzie

Staw kąpielowy zdefiniować można jako sztucznie stworzony, odizolowany od środowiska hydrogeologicznego nieprzepuszczalnym materiałem zbiornik, w skład którego wchodzą: część rekreacyjna (kąpielowa) oraz część regeneracyjna, zasiedlona przez biorące udział w procesach samooczyszczania wody rośliny. Na cały system składa się też wiele urządzeń, zarówno mechanicznych, jak i specjalnie dobranych bagiennych filtrów, które wykorzystuje się do utrzymania właściwego poziomu jakości wody.

Część kąpielowa jest to fragment zbiornika używany przez kąpiące się osoby, w którego skład wchodzą miejsca płytkie (brodziki).
Strefa regeneracyjna jest to obszar, w którym dokonuje się mechanicznego, biologicznego, jak i mechaniczno/chemicznego oczyszczania wody .
Kąpielisko naturalne składa się ze stawu kąpielowego, strefy regeneracyjnej oraz infrastruktury.
Filtr jest to urządzenie do separacji.
Filtry biologiczne - materiał filtrujący pokryty jest mikroorganizmami, gdzie poprzez
procesy tlenowe, jak i beztlenowe zachodzi proces oczyszczania wody.
Filtracja wgłębna polega na separacji wewnątrz filtra, np. filtry glebowe.
Filtracja powierzchniowa polega na usunięciu filtrowanej materii na powierzchni filtra,
np. włókniny czy siatki.
Filtry adsorpcyjne - zatrzymują, a następnie usuwają określone składniki.
Filtr inwersyjny to filtr, w którym woda przepływa od dołu do góry.
Rośliny repozycyjne - służą do ochrony brzegów, rekultywacji, czyszczenia gleby, czyszczenia wody oraz usuwania toksyn. W biologiczynym oczyszczaniu wód znajdują zastosowanie niektóre gatunki roślin bagiennych (helofitów), jak i emersyjnych hydrofitów oraz żyjących całkowicie pod wodą hydrofitów submersyjnych.

Stawy kąpielowe mogą być budowane jako zupełnie nowe obiekty lub powstają w ramach modernizacji istniejących kąpielisk. Są stosowane w obiektach publicznych, jak i prywatnych ogrodach (wielkość minimalna ok. 50 m²), hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych.

staw przydomowystaw do kąpieli w ogrodzie

Jak pokazują doświadczenia niemieckie, stawy kąpielowe są zwykle tańsze w budowie i znacznie tańsze w eksploatacji od rozwiązań konwencjonalnych - basenów.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także