Segregacja śmieci - to łatwiejsze niż myślisz

0
Segregacja śmieci
Pojazd specjalistyczny do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki.

Nieuniknionym aspektem naszego życia jest wytwarzanie śmieci. Niestety z roku na rok „produkujemy” ich coraz więcej, dlatego musimy prowadzić działania mające na celu jak najlepsze ich zagospodarowanie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. od wielu lat podejmuje kroki mające na celu zmniejszenie masy odpadów trafiających na składowisko. W 2001 roku pod egidą przedsiębiorstwa uruchomiony został system segregacji odpadów „Ekoduo 2000”, który obejmuje swoim zakresem segregację, zbiórkę, transport oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Mieszkańcy bez wątpienia kojarzą charakterystyczne logo (Bóbr), znajdujące się na śmieciarkach jeżdżących po ulicach Włocławka, będące symbolem tego systemu. Przez ponad 15 lat system „Ekoduo 2000” był nieustannie udoskonalany i rozbudowywany m.in. o nowe frakcje zbieranych odpadów. Wielokrotnie zwiększyła się również liczba pojemników wykorzystywanych do segregacji odpadów.

Dualna zbiórka odpadów

Podstawą systemu segregacji we Włocławku jest dualna zbiórka odpadów w systemie dwu pojemnikowym. W gospodarstwach domowych możemy podzielić odpady na dwie frakcje: mokrą (odpady organiczne) i suchą (pozostałe odpady). Dzięki temu prostemu zabiegowi sprawimy, że już w naszych domach wydzielone zostaną odpady organiczne, które skierowane zostaną bezpośrednio do zlokalizowanej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. Tam dzięki poddaniu ich procesowi kompostowania otrzymujemy produkt, który w chwili obecnej doskonale nadaje się do wykorzystania przy obsypywaniu skarp składowiska, a w przyszłości wykorzystany będzie do wykonania okrywy rekultywacyjnej na składowisku. Pamiętajmy więc by odpady organiczne (m. in. pozostałości po posiłkach w tym resztki jedzenia, kości, skorupki po jajkach, owoce i warzywa, trawę i liście oraz papierowe ręczniki, chusteczki czy filtry po kawie) umieszczać w pojemniku na odpady organiczne. Warto przypomnieć, że w przydomowej pergoli pojemniki na odpady organiczne oznaczone są kolorem brązowym.

Selektywna zbiórka odpadów

Wydzielenie z odpadów komunalnych frakcji mokrej powoduje, że pozostałe odpady pozbawione zostają zanieczyszczeń organicznych, dzięki czemu poprawia się jakość odzyskiwanych z nich surowców wtórnych. By ułatwić odzysk surowców mieszkańcy mogą ich trzy podstawowe frakcje wydzielić we własnym mieszkaniu, a następnie umieścić je
w zlokalizowanych przy pergolach tzw. punktach gniazdowych. Gniazda wyposażone są
w trzy rodzaje pojemników: na makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło. Do pojemników na makulaturę wrzucać powinniśmy kartony, tekturę, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, papier szkolny i biurowy, zeszyty, opakowania papierowe. W pojemnikach na tworzywa sztuczne znaleźć się powinny puste butelki plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, czyste kanistry plastikowe, czyste plastikowe opakowania po żywności, plastikowe zakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, worki foliowe oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych. Do pojemników na szkło należy wrzucać butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklanki oraz stłuczkę szklaną, słoiki po przetworach, szklane opakowania po kosmetykach oraz inne opakowania szklane

Zebrane w punktach gniazdowych odpady z makulatury, tworzyw sztucznych i szkła transportowane są do zakładu w Machnaczu, gdzie po doczyszczeniu i posortowaniu według koloru i w zależności od właściwości przygotowywane są do przekazania podmiotom które skierują je do recyklingu.

Oprócz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych prowadzonej w punktach gniazdowych, PGK Saniko prowadzi również cykliczną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w tym mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka wymienionych odpadów z poszczególnych osiedli Włocławka odbywa się dwa razy w roku, w terminach uzgodnionych wcześniej z włocławskim Urzędem Miasta. Spółka prowadzi również zbiórkę przeterminowanych leków. Mieszkańcy mogą pozostawić je
w specjalistycznych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach. Zużyte baterie zbierane są we włocławskich szkołach oraz instytucjach, które zostały przez PGK Saniko wyposażone w pojemniki do zbiórki baterii. Każdy z mieszkańców w ramach selektywnej zbiórki odpadów może również raz do roku skorzystać z możliwości pozbycia się odpadów pobudowlanych, wykorzystując do tego celu worki BIG-BAG, które otrzymać można bezpłatnie w PGK Saniko.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uzupełnieniem systemu dualnej oraz selektywnej zbiórki odpadów było uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-a mieszkańcy miasta Włocławek mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, leki, tekstylia, zużyte opony oraz inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych. Punkt znajduje się przy ulicy Komunalnej 4 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00 Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, władze miasta wraz z Zarządem Spółki podjęły decyzję o wydłużeniu godzin pracy PSZOK w okresie od maja do października od godziny 8.00 do 16.00.

 

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Więcej na ten temat:

Opracowanie: Katarzyna Dębek

Źródło: Saniko

Polecamy Ci również

Zobacz także