Przycinanie drzew i krzewów liściastych

Przycinanie drzew i krzewów liściastych

Przy cięprzycinanie krzewówciu drzew liściastych, które jesienią gubią liście, na początku ustala się przyszły kształt korony.

Zależnie od wysokości, na jakiej chcemy, aby zaczynała się korona, trzeba wybrać kilka właściwych gałęzi, które szybko rozwiną się, zwłaszcza po cięciu wykonanym tuż po posadzeniu. Pozostawiamy gałęzie, które rozmieszczone są na pniu możliwie równomiernie i rosną w górę. Nie mogą one znajdować się zbyt blisko siebie, ponieważ po pewnym czasie zgrubieją i będą sobie nawzajem przeszkadzały i rosły do środka korony. Pędy wyrastające blisko siebie, rosnące do środka korony i krzyżujące się, trzeba wyciąć. Potem należy wybrać pęd środkowy, który niekiedy już podczas cięcia po posadzeniu rośliny został w tym celu pozostawiony. Z niego rozwinie się tzw. przewodnik, który jest zwykle ważny dla dalszego wzrostu drzewa w górę. Dlatego pęd środkowy powinien być zdrowy, silny i prosty. Usuwa się wszystkie pędy konkurencyjne dla przewodnika. Dzięki temu przeciwdziała się już na początku powstawaniu szkodliwych dla drzewa rozwidleń utworzonych ze stromo wznoszących się gałęzi. Pierwsze cięcie formujące uznaje się za zakończone, jeśli wybranych zostanie kilka równomiernie rozmieszczonych pędów bocznych oraz pionowy pęd przewodni. W następnych sezonach wegetacyjnych pędy te staną się grubsze i będą rozgałęzione. Utworzą one podstawowy układ gałęzi dla późniejszego rozwoju korony. U większości gatunków drzew gubiących liście na zimę pozostawienie jednego pionowego wznoszącego się pędu i równomierne rozmieszczenie pędów bocznych ułatwi późniejszy wzrost i rozwój. Chociaż u wielu drzew liściastych przewodnik w kolejnych latach rozwoju rozgałęzia się i rzadko tworzy wyraźny wierzchołek, przycinanie formujące ułatwia jednak wzrost takiego pędu i rozwój równomiernej korony. Wyjątek stanowią takie drzewa, jak dąb o pokroju kolumnowym czy zwisająca odmiana buka, które nie rozwijają ani pędu przewodniego, ani odgałęzień bocznych i dlatego nie formujemy u nich kształtu, tylko wykonujemy niewielkie cięcia kosmetyczne.

Inaczej przycina się krzewy. Pędy właściwie rozmieszczone, które chcemy pozostawić na roślinie, skracamy, aby wzmocniły się i rozgałęziły. Jak przy formowaniu korony drzew, tak w tym przypadku krzew tniemy tuż nad początkiem skierowanym na zewnątrz, aby ukierunkować rozwój pędu. Wszystkie pędy przeszkadzające, a szczególnie słabe i rosnące do środka krzewu, trzeba wyciąć. U roślin szczepionych nie można dopuścić do wyrośnięcia dzikich pędów z podkładki. Rośliny te są bowiem szczepione na formach bardzo silnie rosnących. Nieusunięte w porę pędy podkładki powodują dziczenie lub zahamowanie wzrostu odmiany ogrodowej.

Drzewa z koroną o zaokrąglonym wierzchołku

Formę zaokrąglonego wierzchołka drzewa możemy nadać większości gatunków, zresztą prawie wszystkie przyjmują ją z wiekiem. Należy podtrzymywać rozwój osi głównej, aby zapewnić niezbędne wydłużanie się gałęzi bocznych. W obawie przed nadmierną wysokością drzewa możemy, po uzyskaniu pożądanej wysokości 5 lub 6 m ściąć przedłużenie osi głównej, aby sprzyjać rozwojowi dobrze położonych gałęzi bocznych. Powstanie wówczas korona, która będzie niższa  ze względu na dużą liczbę konarów. Taka formę korony nadaje się głównie klonowi polnemu, klonowi jesionolistnemu, judaszowcowi, jesionowi wyniosłemu, platanowi i lipie szerokolistnej.

Drzewa z korona jajowatą

Forma jajowata jest odpowiednia dla drzew o gałęziach bocznych i nieco wzniesionych oraz prostych. Powinniśmy podtrzymywać rozwój przedłużenia osi głównej tak, aby długość gałęzi bocznych stanowiła około 2/3 jej długości. Po uzyskaniu przez pień drzewa pożądanej wysokości należy wybrać konary i skrócić wszystkie, utrzymując dominację osi głównej. Dolne konary należy skrócić w momencie zapewniającym wydanie pędów bocznych, którym trzeba następnie nadać pozycję wzniesioną. Taką formę nadaje się głównie bukowi zwyczajnemu, mydleńcowi wiechowatemu, klonowi, kasztanowcowi, brzozie, jesionowi, grabowi, dębowi czerwonemu oraz topoli białej.

Drzewa z koroną stożkową
przycinanie drzewMłode egzemplarze gatunków, którym można uformować koronę stożkową, powinny mieć oś główną dominującą wzrostem nad gałązkami bocznymi. Powinniśmy w takim przypadku utrzymywać dominację przedłużenia osi, zapobiegając jej rozwidlaniu się i zapewniając regularny, stopniowy rozwój gałęzi bocznych. Najstarsze powinny być zawsze najdłuższe, najsilniejsze, najbardziej rozgałęzione i mieć położenie zbliżone do poziomu. Długość wszystkich gałęzi mierzona od ich nasady powinna stanowić od połowy do 2/3 długości osi. Jednakże długość tych gałęzi jest różna, gdyż zależy od rozstawy sadzenia drzew oraz średnicy i wysokości, jakie chce się nadać tej formie korony. Po uformowaniu drzewa możemy ściąć najniżej położone gałęzie, jeżeli utrudniają wykonywanie prac ogrodniczych. Taką formę korony nadaje się olszy czarnej, platanowi, lipie szerokolistnej, kasztanowcowi, magnolii ostrolistnej, ostrokrzewowi i ambrowcowi.

Drzewa z koroną parasola

Aby otrzymać formę parasolowatą, powinniśmy za pomocą cięcia osłabiać wzrost przedłużenia osi głównej i górnych gałęzi, aby sprzyjać rozwojowi dolnych gałęzi bocznych, które rosną skośnie i które powinny osiągnąć długość niezbędną dla tej formy. Taką formę korony nadaje się głównie albicji, paulownii, klonowi, surmii i judaszowcowi.

Drzewa z koroną kotłową
Drzewa z korona kotłową mają koronę rozłożysta o pustym wnętrzu. Aby uzyskać taką koronę, powinno się wykonać cięcia osi głównej nad pierwszymi górnymi gałęziami bocznymi. Po wyborze trzech lub czterech regularnie rozmieszczonych gałęzi bocznych powinniśmy usunąć pozostałe, a pozostawione skrócić o połowę nad oczkiem skierowanym na zewnątrz. Następnie musimy usunąć odgałęzienia konarów skierowanych do wnętrza. Tę formę korony nadaje się głównie parrocji perskiej, albicji, paulownii, brzostownicy, jarząbowi, wierzbie, robinii, ozdobnym śliwom, wiśniom, jabłoniom i gruszom.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Agnieszka Affek

Zdjęcia: Gardena

Polecamy Ci również

Zobacz także