Basen w ogrodzie - instalacja

Basen w ogrodzie - instalacja

Basen w ogrodzie to znaczna inwestycja. Droga jest sama niecka basenowa i jej wykonanie. Niemały koszt to instalacja wodna: doprowadzająca, uzdatniająca i odprowadzająca wodę do kąpieli. Warto poznać jej niezbędne składniki, by znaczny wydatek nie poszedł na marne.

Woda w basenie

Basen napełnia się wodą z tego samego źródła, z którego pochodzi woda pitna. Woda krąży w obiegu zamkniętym – z basenu przepływa do filtrów, podlega oczyszczeniu i wraca do niecki basenowej. Układ ten wymaga okresowych uzupełnień:

 • straty na parowanie i procesy uzdatniania wynoszą ok. 10% pojemności basenu w skali miesiąca;
 • uzupełnienie wody po przerwie zimowej – ok. 10-20% pojemności basenu.

Zaleca się też wymianę całej wody co 2-3 lata.
Ilość wody potrzebnej do napełnienia basenu i sprawnej pracy instalacji basenowej zależy od pojemności niecki basenowej. Niecka basenowa może mieć oczywiście dowolny wymiar, ale najczęściej spotykane są wymiary:

 • 6 na 4 m;
 • 10 na 5 m.

Najczęściej baseny ogrodowe mają głębokość 1,5 m; zaś głębokość umożliwiająca skoki z trampoliny to 2,4 m. Przy takich wymiarach, pojemność mieści się w przedziale 36 – 120 m³.

Materiały do instalacji basenu

Do montażu instalacji używa się rur i kształtek z utwardzonego PVC (kolor szary). Najczęściej stosowane średnice to 50 mm, 63 mm i 75 mm. Instalacja powinna być uzupełniona o zawory kulowe (kurki), które umożliwią wyłączanie jej odcinków podczas napraw lub modernizacji.

Odprowadzanie wody do instalacji uzdatniania

Woda jest odprowadzana z basenu do instalacji uzdatniającej dwiema drogami:

 • poprzez przelewy powierzchniowe (ok. 2/3 pojemności wody);
 • poprzez odpływ denny (ok. 1/3 pojemności wody);

Przelewy powierzchniowe mogą być rozwiązane w następujący sposób:

 • skimer (zbieracz powierzchniowy), czyli przelew zasysający (bez udziału pompy) wodę z powierzchni, wykonany z brązu lub tworzywa sztucznego (ABS). Skimery wyposażone są w kosze siatkowe do łapania większych zanieczyszczeń (np. liści). Ponieważ skimer reaguje na zmianę poziomu wody, można wyposażyć go w regulator poziomu wody, który będzie uzupełniał ubytki wody basenowej.
 • rynna przelewowa - rowek wzdłuż krawędzi basenu, przykryty rusztem wykonanym z PVC. Woda przelewa się przez krawędź basenu, jest zbierana przez odpływy (kształtki wykonane ze stali nierdzewnej, brązu, polietylenu lub PVC, o minimalnej średnicy 63 mm). Odpływy są włączane do rury zbiorczej, skąd woda jest kierowana do zbiornika przelewowego.
 • odpływ denny (spust denny) to kształtka (fragment rury) o wysokości ok. 20 cm, przykryta rusztem. Może mieć kształt okrągły lub prostokątny. Odpływ wykonany jest z PVC, stali nierdzewnej lub brązu. Końcówka odpływu jest gwintowana, co umożliwia włączenie go do rury odpływowej. Spust denny służy także do usunięcia wody z basenu podczas okresowej wymiany.

Uzdatnianie wody w basenie

Uzdatnianie wody powinno odbywać się poprzez dwa mechanizmy: uzdatnianie mechaniczne (filtracja) oraz uzdatnianie chemiczne – chodzi przede wszystkim o dezynfekcję.

Filtracja

Woda zebrana przez skimer lub rynnę przelewową i odpływ denny tłoczona jest do filtrów. Można wyróżnić następujące filtry:

 • filtr wstępny (łapacz włosów) – zadaniem tego filtra jest wyłapanie zanieczyszczeń w postaci włókien (np. włosów), które są zbyt drobne dla skimera lub przejdą przez rynnę przelewową;
 • filtry piaskowo – żwirowe w obudowie z poliestru lub stali nierdzewnej, zatrzymujące drobne zanieczyszczenia unoszące się na wodzie. Filtry te wymagają okresowego płukania – raz na kilka dni.

Niezbędnym składnikiem układu filtrującego jest pompa, która tłoczy wodę. Wydajność pompy wynosi zazwyczaj od 10 do 32 m³/h. Wydajność ta zależy oczywiście od wielkości basenu. Należy założyć sześciokrotną wymianę w ciągu dnia.

Oceń artykuł
4,50 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także