Altany śmietnikowe przed domem. Formalności

2
Altana śmietnikowa
W zabudowie jednorodzinnej miejscem wyznaczonym do składowania śmieci jest przeważnie zadaszona altana lub obiekt o ścianach pełnych bądź ażurowych.

Altany śmietnikowe to wyodrębnione miejsca do czasowego składowania odpadów stałych. Takie miejsce jest konieczne na każdej działce. Przydomowy śmietnik to niby nic nadzwyczajnego, a sprawia sporo problemów. Poniżej analizujemy czy jego budowa wymaga dopełnienia formalności oraz podpowiadamy jak zlokalizować altanę śmietnikową, by jej usytuowanie było zgodne z przepisami prawa i poczuciem estetyki.

Wyrzucanie śmieci w miejscach do tego niewyznaczonych jest karalne. Za powyższy występek można otrzymać nawet 500 zł grzywny. Co więcej – zgodnie z tzw. ustawą śmieciową, każdy z nas ma obowiązek segregowania odpadów. Warto zauważyć, że wymóg ten dotyczy tak mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i użytkowników mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych. W zabudowie jednorodzinnej miejscem wyznaczonym do składowania śmieci jest przeważnie zadaszona altana lub obiekt o ścianach pełnych bądź ażurowych. Tego rodzaju obiekty należy sytuować zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz bez kolizji z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Oprócz tego, śmietnik powinien oczywiście znajdować się w miejscu wygodnym dla nas samych i jak najmniej rzucającym się w oczy.

To Cię zainteresuje: Zrób to sam: malowanie ścian i podłogi drewnianej altany

Altana śmietnikowa – formalności przed budową

Pomimo licznych nowelizacji, polskie Prawo budowlane wciąż nie jest wystarczająco precyzyjne. Jeżeli chodzi o altanę śmietnikową, zgodnie z art. 3 pkt 1 można zakwalifikować ją do grupy tzw. obiektów małej architektury ogrodowej, w stosunku do których pozwolenie na budowę ani zgłoszenie nie jest wymagane. Tego rodzaju obiektom przypisuje się w ustawie przede wszystkim niewielką powierzchnią zabudowy. Zatem mały śmietnik spełnia powyższe kryteria. Formalności trzeba dopełnić jedynie wówczas, gdy obiekt małej architektury ma stanąć w miejscu publicznym.

Jednak w stosunku do śmietników o większych rozmiarach podchodzi się już inaczej. Urząd może zakwestionować budowę takich obiektów bez zgłoszenia, ponieważ w Prawie budowlanym jest też mowa o wiatach, altankach ogrodowych, małych parterowych budynkach gospodarczych i ogrodzeniach od strony ulicy, na wzniesienie których wymagane jest dokonanie zgłoszenia.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych oraz podać planowany termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołącza się kopię mapy obrazującej usytuowanie śmietnika na działce. Od 1 stycznia 2017 roku na tzw. milczącą zgodę czeka się już nie 30, a 21 dni.

Usytuowanie śmietnika na działce – przepisy

O zgodnej z prawem lokalizacji śmietnika na działce decydują warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wytyczne znajdujące się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na prywatnych posesjach miejsce składowania odpadów powinno znajdować się w 10 metrowym oddaleniu od okien i drzwi do budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i w odległości 3 metrowej od granicy działki. Dopuszczalne jest zmniejszenie tych odległości (w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej) z 10 m do 3 m od okien i drzwi oraz z 3 m do 2 m od granicy działki.

Polecamy: Drewniany domek na działkę - wybór, koszt, montaż

Jeżeli śmietnik jest osłonięty i będzie stykał się z podobnym urządzeniem funkcjonującym na działce sąsiedniej oddalanie go od granicy nie jest konieczne. Dopuszczalne, a czasami nawet wręcz konieczne jest sytuowanie altan śmietnikowych w strefie ogrodzenie. O powyższej możliwości decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dobrze usytuowana altana śmietnikowa

Po uwzględnieniu kwestii formalnych dotyczących lokalizacji śmietnika na działce, przychodzi czas na względy praktyczne i estetyczne. Te z kolei zależą od projektu zagospodarowania działki, projektu samego obiektu oraz naszych indywidualnych upodobań i przyzwyczajeń.

Najlepszym rozwiązaniem jest usytuowanie altanki śmietnikowej w strefie ogrodzenia. Wówczas obydwa elementy można wykończyć tym samym materiałem lub przysłonić śmietnik roślinnością. Taka jego lokalizacja jest też praktyczna, bo śmieci i tak najczęściej wyrzucamy w momencie wychodzenia z domu. Przy tym usytuowaniu pojemników, będziemy je mijać po drodze do furtki czy bramy. Dodatkowym atutem śmietnika znajdującego się w strefie ogrodzenia jest łatwość jego obsługi przez przejeżdżającą ulicą śmieciarkę.

Na dużych działkach altany śmietnikowe można sytuować w ustronnych miejscach ogrodu. Wówczas śmietnik znajduje się najczęściej w pozycji cofniętej w stosunku do granicy parceli oraz linii rozgraniczającej drogi. Przy tej lokalizacji istnieje szansa na nawet całkowite jego ukrycie (np. za osłoną z roślinności). Jednak niektórym z nas może nie podobać się zbyt duże oddalenie urządzenia od wejścia do domu.

Wygląd altany śmietnikowej

Przy budowie altany śmietnikowej należy kierować się zasadą mówiącą o tym, że powinna być ona nie tyle piękna, co estetyczna. Nadmiernie dekoracyjne osłonięcie przydomowego śmietnika wywołuje przeważnie śmieszność i uszczypliwości ze strony gapiów oraz osób przybywających do nas z wizytą. Dobrze wyglądają np. osłony ze słupów, które są wsparciem dla ażurowych ścian bocznych. Ażury mogą być drewniane lub metalowe. Warto, by ściany pokryte były materiałem łatwym do zmywania oraz, by altana posiadała zadaszenie. Wówczas bez trudu utrzymamy czystość w strefie śmietnika, a przetrzymywane tam odpadki, nie będą zamakały deszczem i rozkładały się pod wpływem bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Dowiedz się: Jak wybrać rynny na domek ogrodowy

Planując altanę śmietnikową, dobrze jest starannie przemyśleć jej wielkość. Pamiętajmy, że obowiązuje nas segregacja odpadów, a co za tym idzie – w altanie trzeba zmieścić nie jeden, a kilka pojemników. Osoby, palące w domowych kominkach powinny też przeanalizować możliwość trzymania w altanie drewna na opał. To bardzo praktyczny i możliwy do zrealizowania wariant.

Droga do śmietnika

Przepisy obowiązującego prawa stanowią, że zarówno dojazd, jak i dojście do śmietnika muszą być utwardzone. Należy też zapewnić wygodny dostęp do kubłów firmie, która je opróżnia. Sposób utwardzenia ścieżki od strony ogrodu jest sprawą indywidualną mieszkańców posesji. Z pewnością powinna być ona odpowiednio szeroka (wystarczy 80 cm) oraz wykonana z takiego materiału, który umożliwi wygodne przemieszczanie się po niej niezależnie od pory roku i warunków pogodowych. Do powyższego celu często wykorzystuje się kostkę brukową, kamienie oraz drewno. Wybór konkretnego materiału warto dostosować do wyglądu pozostałych ścieżek w ogrodzie.

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Więcej na ten temat:

,

Autor: Wojciech Lechowski

Polecamy Ci również

Zobacz także